brAInfood

brAInfood: Mogelijke juridische beperkingen op het gebruik van gegevens

Datum van publicatie: april 2022 /


Als je gegevens (persoonsgegevens, locatiegegevens, netwerkgegevens, ...) gebruikt dan kan je dit niet zomaar doen. Er zijn mogelijke beperkingen op het gebruik van die gegevens. Wil je graag weten welke beperkingen mogelijk zijn? Lees dan zeker deze brAInfood.

Inhoud van de brAInfood

Deze brAInfood geeft je meer inzicht in ...

  • hoe je databanken/-sets kan beschermen;
  • maar ook gegevens, - structuren, -formaten, -bronnen, -gebruikers en literaire of artistieke werken;
  • welke beschermingsmechanismen en beperkingen je kan instellen op het gebruik van gegevens;
  • wat je moet doen in geval je openbaar beschikbare gegevens wil gebruiken;
  • de komende AI Act en Data Act.

Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

ZIE OOK: