beleidsmonitor

Duitsland – Raadpleging/Groenboek/Handleiding betreffende Regulatory Sandboxes

De Duitse regering kondigde in haar regeerakkoord aan dat er een wet op de regulatory sandboxes zou worden opgesteld om innovatie op een verantwoorde manier te bevorderen. Daartoe is een openbare raadpleging gestart over verschillende aspecten van regulatory sandboxes. De raadpleging wordt aangevuld met een groenboek waarin de huidige stand van zaken wordt beschreven en het doel van de openbare raadpleging verder wordt toegelicht. Daarnaast bouwt deze raadpleging voort op eerdere beleidshandelingen op dit gebied. Een van die acties was de publicatie van een handboek voor regulatory sandboxes in Duitsland.

Wat: beleidsoriënterend document

Impactscore: 3

Voor wie: belangenorganisaties, onderzoekers, bedrijven met een focus op innovatie, overheidsinstanties...

URL:

Aandachtspunt voor Vlaanderen/België: Duitsland plant nieuwe maatregelen te introduceren om regulatory sandboxes mogelijk te maken, zoals het opnemen van experimenteerclausules in (sectorale) wetgeving. Dit soort clausules maakt een tijdelijke afwijking van een regel of het niet-toepassing van een regel mogelijk (als bestaande regels effectief testen belemmeren). Deze methode zou ook een interessante aanpak kunnen zijn voor Vlaamse en Belgische beleidsmakers om regulatory sandboxes in verschillende domeinen te faciliteren.

Samenvatting

Zie EN-versie

Voor extra achtergrond: zie EN-versie