Tag: AI Act

Hof van Justitie van de EU - Arrest betreffende betalende toegang tot geharmoniseerde normen (C-588/21)
Hof van Justitie van de EU - Arrest betreffende betalende toegang tot geharmoniseerde normen (C-588/21)

5 maart 2024 velde het HvJEU een arrest inzake het recht op toegang tot geharmoniseerde productnormen.

Publicaties
Blog Tervel Bobev: De Definitie van AI in de AI-Verordening: Een Spelletje Ezeltje Prik?
Blog Tervel Bobev: De Definitie van AI in de AI-Verordening: Een Spelletje Ezeltje Prik?

De goedkeuring van de AI-verordening door het Europees Parlement heeft geen einde gemaakt aan de discussie rond de juridische definitie van AI. Integendeel, er heerst meer dan ooit onduidelijkheid over wat het begrip precies inhoudt.

Publicaties
LAILEC 2024 - Beyond the Rules: Regulatory Frontiers in AI and Data
LAILEC 2024 - Beyond the Rules: Regulatory Frontiers in AI and Data
Publicaties
Nederland - Overheidsbrede visie Generatieve AI
Nederland - Overheidsbrede visie Generatieve AI

De Nederlandse overheid heeft als één van de eerste EU-overheden een visiedocument opgesteld over de impact van generatieve AI op de samenleving.

Publicaties
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act
Publicaties
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act - part 2
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act - part 2
Publicaties
Rapport - Van beleid naar praktijk: Prototypes van de transparantievereisten van de EU AI Verordening
Rapport - Van beleid naar praktijk: Prototypes van de transparantievereisten van de EU AI Verordening

Dit rapport bevat vijf prototypes (3 gebruiksaanwijzingen en 2 disclaimers), best practices en juridische commentaar betreffende de transparantievereisten van de EU AI Verordening

Publicaties
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?

In deze brAInfood bekijken we verschillende legale regimes tijdens verschillende fasen in de AI-levenscyclus. We bespreken de meest relevante regimes in een handig overzicht.

Publicaties
AI Act: stand van zaken en volgende stappen
AI Act: stand van zaken en volgende stappen

Update rond de AI Act en de volgende stappen

Publicaties
Internationale AI Governance - Artikel over internationale AI instellingen
Internationale AI Governance - Artikel over internationale AI instellingen

In dit academische artikel geven de auteurs een vergelijkend overzicht van internationale instellingen die zijn voorgesteld om de toepassing van AI te besturen.

Publicaties
Duitsland – Raadpleging/Groenboek/Handleiding betreffende Regulatory Sandboxes
Duitsland – Raadpleging/Groenboek/Handleiding betreffende Regulatory Sandboxes

Als voorbereidende maatregel voor de toekomstige Duitse wetgeving inzake regulatory sandboxes werd een openbare raadpleging gelanceerd. Deze raadpleging bouwt voort op eerdere beleidshandelingen in dit verband. Een van die acties was de publicatie van een handboek voor regulatory sandboxes.

Publicaties
Verenigde Staten van Amerika - NIST AI Risk Management Framework
Verenigde Staten van Amerika - NIST AI Risk Management Framework

Om de identificatie en beperking van risico's met betrekking tot AI te verbeteren, heeft het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology een "Risk Management Framework" geïntroduceerd.

Publicaties
Policy Prototyping the AI Act: Transparantievereisten – verslag van de workshop
Policy Prototyping the AI Act: Transparantievereisten – verslag van de workshop

Het Kenniscentrum organiseerde op 21 juni een workshop om de officiële aftrap te geven voor het project 'Policy Prototyping the AI Act: Transparency Requirements'.

Publicaties
Verslag Data-Date: Hoe voorbereiden op de AI en Data Act
Verslag Data-Date: Hoe voorbereiden op de AI en Data Act

Tijdens deze Data-Date bespraken we de mogelijke impact van de aankomende Europese regulering voor data en AI op de activiteiten van Vlaamse bedrijven en andere organisaties.

Publicaties
Policy prototyping 2023: oproep voor deelnemers
Policy prototyping 2023: oproep voor deelnemers

Het Kenniscentrum is op zoek naar deelnemers voor workshops rond de transparantievereisten van de EU AI-verordening

Publicaties
European AI Week: Policy prototyping the AI Act: Transparency requirements
European AI Week: Policy prototyping the AI Act: Transparency requirements
Publicaties
Verenigd Koninkrijk - Digital sandbox FCA
Verenigd Koninkrijk - Digital sandbox FCA

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft twee pilootprojecten omtrent een Digital Sandbox georganiseerd. Deze projecten kunnen dienen als een interessante aanpak voor "regulatory sandboxes".

Publicaties
Verslag Beleidsmonitor update - November 2022
Verslag Beleidsmonitor update - November 2022

In dit verslag vind je de presentaties en video-opname van de beleidsmonitor update van vrijdag 25 november 2022

Publicaties
Beleidsmonitor update: De AI-verordening, AI-aansprakelijkheidsregelgeving en trans-Atlantische AI-beleidsinitiatieven
Beleidsmonitor update: De AI-verordening, AI-aansprakelijkheidsregelgeving en trans-Atlantische AI-beleidsinitiatieven
Publicaties
Raad van de EU - Compromistekst AI Verordening
Raad van de EU - Compromistekst AI Verordening

De nieuwe compromistekst van de AI Verordening van de Raad van de EU is bekendgemaakt. De tekst, gepresenteerd door het Tsjechische voorzitterschap, volgt en bouwt voort op de eerdere (gedeeltelijke) compromissen onder het Sloveense en het Franse voorzitterschap.

Publicaties
Canada – Artificial Intelligence and Data Act (AIDA)
Canada – Artificial Intelligence and Data Act (AIDA)

De Canadese regering publiceerde een wetsvoorstel om de handel in AI systemen te reguleren en individuen te beschermen tegen ernstige schade.

Publicaties
Policy Prototyping: een beoordeling van de artikelen 5 en 6 van de Europese AI-verordening
Policy Prototyping: een beoordeling van de artikelen 5 en 6 van de Europese AI-verordening

Wat zijn de conclusies na het eerste policy prototyping-experiment van het Kenniscentrum Data & Maatschappij?

Publicaties
Paper: How to Ensure Effective Enforcement of the Artificial Intelligence Act?
Paper: How to Ensure Effective Enforcement of the Artificial Intelligence Act?

In deze bijdrage (in het Engels) gaat Martin Ebers (University of Tartu) dieper in op de vraag of de voorgestelde AI Verordening (AI Act) op effectieve wijze kan worden gehandhaafd. De auteur toont aan dat dit momenteel niet het geval is en doet daarbij eveneens een aantal aanbevelingen.

Publicaties
Europese Commissie – Aansprakelijkheidsregels voor artificiële intelligentie
Europese Commissie – Aansprakelijkheidsregels voor artificiële intelligentie

De Europese Commissie keurde recent twee voorstellen goed om de regels inzake aansprakelijkheid af te stemmen op het digitale tijdperk, de circulaire economie en de impact van mondiale waardeketens. Terwijl het eerste voorstel de Richtlijn Productaansprakelijkheid moderniseert, voorziet het tweede voorstel in een gerichte harmonisatie van bepaalde aansprakelijkheidsregels.

Publicaties
Terugblik Flanders AI Forum 2022
Terugblik Flanders AI Forum 2022

Het Flanders AI Forum was een succes: we blikken terug op de bijdrages van het Kenniscentrum Data & Maatschappij.

Publicaties
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!

In tijden van 'AI-gekte' wil CiTiP KULeuven oproepen tot de nodige zorgvuldigheid en tot een gerichte aanpak met betrekking tot de regulering van AI technologie. Immers, wie pleit voor een volledig nieuw juridisch kader voor AI veronderstelt dat de huidige kaders onvoldoende zijn én/of dat meer of nieuwe wetgeving sowieso beter is. Vaak gaat het daarbij om voorstellen van nieuwe regels of (op te richten) autoriteiten, en dan bij voorkeur op Europees niveau. En hoewel wetgevende initiatieven en voorstellen zeker een meerwaarde kunnen zijn, moet de insteek ervan toch in een gepast perspectief worden geplaatst.

Publicaties
Neem deel aan het policy prototyping-onderzoek over de AI-verordening
Neem deel aan het policy prototyping-onderzoek over de AI-verordening

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij verzamelt aan de hand van een policy prototyping-oefening feedback over de AI-verordening

Publicaties
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age

In dit voorstel van rapport worden de vele uitdagingen en opportuniteiten die gepaard gaan met AI beschreven en wordt een resem beleidsvoorstellen gelanceerd.

Publicaties