Beleidsmonitor

Europese Commissie - European AI Office

Het AI Office zal zich bezig houden met taken zoals de ondersteuning van de implementatie van de AI Verordening, de bevordering van betrouwbare AI-ontwikkeling en de bevordering van internationale samenwerking op het gebied van AI-governance. Het zal uitgebreid samenwerken met lidstaten, deskundigen en belanghebbenden om te zorgen voor een alomvattende en effectieve aanpak van AI-governance en houdt toezicht op het AI-ecosysteem en opkomende trends om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Wat: Administratieve beslissing

Impactscore: 3

Voor wie: Beleidsmakers, onderzoeksinstellingen

URL https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-establishing-european-ai-office

Key takeaways voor Vlaanderen

- Mogelijkheden tot samenwerking: Het EU AI Office biedt Vlaanderen de kans om met andere lidstaten samen te werken rond beste praktijken voor AI-ontwikkeling en -implementatie.

- Kennisdeling: Vlaanderen kan zijn eigen expertise en beste praktijken ijdragen aan de kennispool van het EU AI Office.

Voor de volledige samenvatting, zie de ENG-versie