Beleidsmonitor

Hof van Justitie van de EU - Arrest C-588/21 betreffende betalende toegang tot geharmoniseerde normen voor goederen

In maart 2024 sprak het Hof van Justitie zich uit over de vraag of geharmoniseerde standaarden publiek toegankelijk moeten zijn, ondanks de commerciële belangen van normalisatie-instellingen die hier normaliter een compensatie voor vragen.

Wat: Arrest

Impactscore: 1

Voor wie: fabrikanten en normalisatie-instellingen, consumenten en andere productgebruiker

URL: https://curia.europa.eu/juris/document/...

Voor de volledige samenvatting, bekijk de ENG-versie