beleidsmonitor

Internationale AI Governance - Artikel over internationale AI instellingen

In dit academische artikel geven de auteurs een vergelijkend overzicht van de verschillende internationale instellingen die zijn voorgesteld om de toepassing van AI te besturen. De paper onderzoekt zeven verschillende modellen voor internationale instellingen voor AI-governance. Voor elk model bespreekt de paper de specifieke kenmerken, bestaande en onderbelichte voorbeelden, kritieken en voordelen.

Wat: academisch artikel

Impactscore: 5

Voor wie: beleidsmakers, onderzoekers, andere betrokkenen in AI-beleid

URL: https://www.legalpriorities.org/documents/Maas%20-%20Villalobos%20-%20International%20AI%20Institutions.pdf

Samenvatting

Zie EN-versie