beleidsmonitor

UK - Raadpleging over een nieuwe Britse regeling voor gegevensbescherming: 'Data: a new direction'

De Britse regering is een raadpleging gestart over hervormingen om een ambitieuze, groei- en innovatievriendelijke gegevensbeschermingswetgeving tot stand te brengen die een betrouwbaar gebruik van gegevens ondersteunt. In de nationale gegevensstrategie van het VK staat dat gegevens een strategische troef zijn en dat een verantwoord gebruik ervan moet worden gezien als een enorme kans. De raadpleging was de eerste stap in de verwezenlijking van missie 2 van de nationale datastrategie, namelijk een op groei en vertrouwen gebaseerde gegevensbeschermingswetgeving creëren. Nu het VK buiten de EU opereert, kan het zijn aanpak van de regelgeving inzake gegevensbescherming herzien en kan het volgens de regering "kansen grijpen met zijn nieuwe regelgevende vrijheden door groei, innovatie en concurrentie in het hele land te stimuleren". De raadpleging duurt al een jaar en in juli 2022 is een eerste openbare versie van de Data Protection and Digital Information Bill (DPDIB) gepubliceerd met de bevindingen van de raadpleging.

Samenvatting

Zie EN-versie