beleidsmonitor

Verenigd Koninkrijk - Richtlijnen voor ambtenaren bij het gebruik van generatieve AI

Het Cabinet Office van het Verenigd Koninkrijk en het Central Digital and Data Office hebben een handleiding geschreven voor Britse ambtenaren om ervoor te zorgen dat generatieve AI-systemen, zoals DALL-E of ChatGPT, op een juiste manier worden gebruikt wanneer deze systemen namens de overheid worden gebruikt. Het doel van deze leidraad is om het gebruik van generatieve AI mogelijk te maken, zodat de vele mogelijkheden kunnen worden benut en tegelijkertijd schade met betrekking tot privacy, vooroordelen en misleidende informatie kan worden voorkomen. Om dit te bereiken worden algemene principes en praktische aspecten besproken, samen met een beoordeling van verschillende nuttige en gevaarlijke voorbeelden van het gebruik van generatieve AI.

Wat: beleidsorienterend document

Impactscore: 3

Voor wie: ambtenaren, overheidsorganisaties

URL: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-civil-servants-on-use-of-generative-ai/guidance-to-civil-servants-on-use-of-generative-ai

Aandachtspunt voor Vlaanderen/België: zowel op federaal als op Vlaams niveau wordt er gewerkt aan een ethisch kader rond het gebruik van AI door de overheid. Die kaders zijn echter ruimer dan deze richtlijnen en beperken zicht niet tot generatieve AI. Niettemin kan dit document als inspiratie dienen.

Samenvatting

Zie EN-versie