beleidsmonitor

VK - The roadmap to an effective AI assurance ecosystem

Het Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) publiceerde in december 2021 een plan waarin de stappen worden uiteengezet die nodig zijn om in het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) een toonaangevend ecosysteem van instrumenten en diensten te creëren om zo het vertrouwen in AI te verzekeren. Een dergelijk assurance ecosysteem voor AI-diensten en -producten stelt de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van AI in staat om de betrouwbaarheid van AI-systemen te beoordelen, en deze informatie vervolgens met anderen te delen. In het stappenplan worden niet alleen de prioritaire actiegebieden vastgesteld, maar eveneens de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren in het ecosysteem verder uitgeklaard.

Wat: Beleidsoriënterend document

Impactscore: 3 - document met duidelijke beleidsoriëntatie

Voor wie: organisaties in publieke sector, beleidsmakers, bedrijven en sectororganisaties

URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-roadmap-to-an-effective-ai-assurance-ecosystem

Key takeaway voor Vlaanderen

Het stappenplan kan voor Vlaanderen nuttig zijn omdat het bijdraagt aan de totstandkoming van een ecosysteem waarin de betrouwbaarheid van AI wordt verzekerd. Het plan bevat een aantal concrete acties die eveneens in Vlaanderen kunnen worden gevolgd.

Samenvatting

AI biedt vele voordelen en mogelijkheden voor de economie en de samenleving. Deze voordelen zullen echter alleen maar worden gerealiseerd wanneer organisaties, gebruikers en burgers voldoende vertrouwen hebben in AI-systemen en in de manier waarop deze worden ontwikkeld en gebruikt. De Britse regering erkent het belang van dergelijk vertrouwen en heeft in haar nationale AI-strategie de ambitie vooropgesteld om het meest innovatie-bevorderende ecosysteem voor AI-governance ter wereld te worden. Om deze ambitie waar te maken, moeten diverse actoren waaronder beleidsmakers, ontwikkelaars, leidinggevenden en gebruikers begrijpen en communiceren of AI-systemen inderdaad betrouwbaar zijn en of deze aan de toepasselijke regelgeving voldoen. Net zoals in andere sectoren zullen dergelijke assurance-diensten een cruciale rol spelen bij het creëren en in stand houden van vertrouwen in AI-systemen (bv. door middel van audits, gepast communicatie, certificering,...). Onderstaand figuur illustreert dit beter:

Het CDEI heeft de vereiste stappen bepaald die nodig zijn om een effectief en volwaardig ecosysteem voor de betrouwbaarheid van AI in het VK te ontwikkelen. Een dergelijk assurance ecosystem voor AI-diensten en -producten zal de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van AI in staat stellen om de betrouwbaarheid van AI-systemen te beoordelen, en deze informatie vervolgens aan anderen te verstrekken. Het is de eerste keer dat een dergelijk stappenplan werd gepubliceerd. In het plan worden de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende in het ecosysteem betrokken actoren uiteengezet, zoals weergegeven in de volgende figuur:

Daarnaast worden ook zes prioritaire actiegebieden bepaald, namelijk:

  • het genereren van de vraag naar betrouwbare en effectieve zekerheid in de hele AI-aanvoerketen;
  • het opbouwen van een dynamische concurrerende AI-verzekeringsmarkt die een scala aan effectieve diensten en instrumenten biedt;
  • het ontwikkelen van standaarden die voorzien in een gemeenschappelijke taal en schaalbare beoordelingstechnieken voor AI assurance;
  • het opbouwen van een verantwoordelijke AI-verzekeringssector;
  • het vaststellen van regelgevingsvereisten waaraan kan worden voldaan;
  • het verbeteren van de banden tussen de industrie en onafhankelijke onderzoekers zodat onderzoekers kunnen helpen bij de ontwikkeling van assurance-technieken en bij het identificeren van AI-risico's

Om de ontwikkeling van een doeltreffend en volwaardig ecosysteem te ondersteunen, is AI assurance een kernthema van het werkprogramma 2021/22 van het CDEI. Samen met partners uit het bedrijfsleven, regulatoren en de overheid zal het CDEI het komende jaar een aantal stappen zetten om de routekaart (verder) te concretiseren.