beleidsmonitor

Verenigde Staten van Amerika – Vonnis van een federale rechtbank betreffende auteursrecht en AI

Op 18 augustus 2023 heeft de US District Court for the District of Columbia (D.D.C.) "Civil Action No. 22-1564 Thaler v. Perlmutter et al." gepubliceerd, een vonnis waarin de rechtbank benadrukt dat menselijk auteurschap een noodzakelijke voorwaarde is voor een geldig (Amerikaans) auteursrecht. Een werk dat zonder enige menselijke tussenkomst is gemaakt, komt bijgevolg niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. De Amerikaanse rechtbank bevestigt hiermee het principe dat menselijke creativiteit de kern vormt van het auteursrecht.

Wat: gerechtelijk vonnis

Impactscore: 1

Voor wie: creatieve sector, ontwikkelaars en gebruikers van AI, beleidsmakers

URL: https://cdn.patentlyo.com/media/2023/08/THALER-v.-PERLMUTTER-et-al-Docket-No.-1_22-cv-01564-D.D.C.-Jun-02-2022-Court-Docket-1.pdf

Samenvatting

Zie EN-versie