WEGWIJS

Eerste hulp bij het kiezen van een vorming, lezing of workshop

Op deze pagina zetten wij onze suggesties over onze vormingen, lezingen en workshops op een rijtje voor jou. Zo weet je beter welke vorming, lezing of workshop te kiezen. We verdeelden ons aanbod in 3 categorieën:

 • Algemeen & Introducerend: inleidende vormingen, lezingen en workshops rond data en AI.
 • Specifiek & Gericht: vormingen, lezingen en workshops die meer in de diepte gaan op een specifiek thema zoals de AVG.
 • Concreet & Praktisch: vormingen, lezingen en workshop die vertrekken vanuit jouw concrete data- of AI-toepassing.

Algemeen & Introducerend

Ben je eerder op zoek naar presentaties of vormingen die een introductie geven van belangrijke aspecten rond data en artificiële intelligentie? Dan raden wij deze vormingen, lezingen of workshops aan:

 • Lezing: Wat is AI en waarom zijn ethiek en recht daarbij belangrijk?, met een focus op wat AI net is en waarom AI van maatschappelijk belang is.

 • Vorming: Regelgeving rond data en AI, waarbij je een overzicht krijgt van de bestaande wetgeving rond data en AI, en welke veranderingen in de wetgeving op de agenda staan.

 • Lezing: Innovatie, Data & Privacy, een sprong in verschillende privacy dilemma’s en uitdagingen voor het verzamelen en gebruiken van gegevens.

 • {Enkel voor KMO’s} Webinar: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met een verklarende woordenlijst, een zelftest over de belangrijkste AVG-principes, hoe je kan ingaan op de rechten van betrokkenen (inclusief templates).

 • Workshop: Grenzen tegenover AI verkennen, een interactieve conversatie met je team of je doelgroep over de grenzen van AI: waar kan AI wel of niet geïmplementeerd worden. Deze workshop kan je zien als een gespreksstarter rond AI in de maatschappij, waarbij je daarna nog verder in de diepte kan gaan door een andere workshop, lezing of vorming.


Specifiek & Gericht

Heb je al een goed beeld van de belangrijkste maatschappelijke, ethische en juridische aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling en het gebruik van data- en AI-toepassingen? En wil je meer in de diepte gaan? Dan raden wij deze vormingen, lezingen of workshops aan:


Concreet & Praktisch

Ontwikkel je binnenkort een data- of AI-systeem of overweeg je een nieuw data- of AI-systeem te implementeren in je bestaande werking? Dan wil je misschien wel de uitdagingen en specificaties van deze specifieke toepassing nagaan. Indien dit het geval is, dan raden wij ons volgend aanbod aan:

 • Workshop: Toegankelijkheid van je digitale dienst evalueren, waar je de inclusie-, data- of mediageletterdheidsuitdagingen van de toepassing identificeert en zoekt naar oplossingen.

 • Workshop: AI Blindspots identificeren, waarbij de ethische, juridische en maatschappelijke uitdagingen en vooroordelen in je toepassing worden geïdentificeerd. Aan het eind weet je waar rekening mee te houden en hoe de uitdagingen aan te pakken.

 • DIY-workshop: AI Blindspots in een zorgcontext identificeren, een kant-en-klaar draaiboek zodat je zelf een workshop kan organiseren waarbij je de ethische, juridische en maatschappelijke uitdagingen en vooroordelen in je zorgtoepassing identificeert. Dit draaiboek is ontwikkeld met het oog op een data- of AI-toepassing voor de zorgsector, maar kan ook voor een toets van andere data- of AI-toepassingen gebruikt worden.

 • Workshop: Ethisch innoveren, over het bepalen en uitvoeren van reflectiemomenten in het innovatieproces van je toepassing.

 • Workshop: Human-Centered Explainable AI, met als doel concrete ideeën uit te werken om je toepassing uitlegbaar en transparant te maken.