brAInbytes

brAinbytes: Hoe digitale diensten inclusiever maken?

10.09.2021 — 12:30‐13:15

Op donderdagmiddag 24 juni zet het Kenniscentrum Data & Maatschappij opnieuw haar eigen publicaties in de kijker. Tijdens de tweede brAInbyte stellen we onze nieuwe kaartenset AI Blindspots healthcare voor, die we in samenwerking met VIVES Hogeschool ontwikkelden. VIVES Hogeschool werkte aan deze kaartenset binnen het project ‘AI in ziekenhuizen: ethische en juridische aspecten’, gefinancierd door ESF Vlaanderen.

De kaartenset helpt je voorkomen dat maatschappelijke vooroordelen en structurele ongelijkheden worden herhaald in het AI-gezondheidszorgsysteem, wat absoluut noodzakelijk is vanwege het gevoelige karakter van de gegevens en de kwetsbare status van patiënten. Elke persoon die betrokken is bij de AI-zorgketen speelt een belangrijke rol bij het omgaan met deze blinde vlekken. De kaartenset helpt daarom artsen, verplegend personeel, managers, IT-personeel en ethische commissieleden blinde vlekken proactief op te sporen en reikt strategieën aan om met deze blinde vlekken om te gaan.

Gedurende dit half uur presenteren we kort deze nieuwe tool en licht VIVES toe hoe deze kaartenset werd gebruikt tijdens een workshop met zorgprofessionals. Zo geven we niet enkel info over het doel van de kaartenset, maar ook hoe je deze kan gebruiken in de praktijk.

Wil je graag meer informatie over deze nieuwe tool? Schrijf je dan in voor de tweede brAInbyte!