Event

Policy Prototyping the AI Act: A checklist to see if the forbidden and high risk categories make sense

18.03.2022 — 15:00‐16:00

Het Kenniscentrum is recent met een Policy Prototyping-oefening gestart met betrekking tot de AI-verordening (AIV) van de Europese Commissie. Policy prototyping (PP) of beleidsprototypering verwijst naar een innovatieve manier van beleidsvorming, vergelijkbaar met product- of
bèta-testen. Bij PP is er namelijk een fase waarin ontwerp-/prototyperegels in de praktijk worden getest vooraleer zij worden gefinaliseerd en afgekondigd.

Met de oefening wil het de definitie van een AI-systeem en de artikels 5 (verboden AI-systemen) en 6 (AI-systemen met een hoog risico) uit de AIV kritisch tegen het licht houden. In het kader van deze oefening is dus de AIV in zijn huidige formulering het prototype. Om die bepalingen te testen en de naleving ervan door organisaties te simuleren, hebben wij twee vragenlijsten opgesteld.

Tijdens deze workshop op vrijdag 18 maart zal het Kenniscentrum:

  • Een algemene introductie geven over de methode ‘Policy Prototyping’

  • Via een korte presentatie het policy prototypingonderzoek voorstellen

  • Een discussie organiseren waarbij er feedback verzameld wordt over de methode in combinatie met de AI-verordening.

Location:
Online