WORKSHOP

Workshop: Competenties voor een datagedreven toekomst

10.03.2022 — 14:00‐16:00


Op donderdag 10 maart 2022 (14u-16u) organiseert het Kenniscentrum Data & Maatschappij een workshop rond de nodige competenties voor een datagedreven toekomst. Een belangrijk onderwerp, want in een steeds meer datagedreven maatschappij winnen de maatschappelijke competenties voor de ontwikkeling van data- en AI-toepassingen meer aan belang. Welke kennis en vaardigheden hebben werknemers nodig om data- en AI-toepassingen te ontwikkelen en/of te gebruiken op een maatschappelijk verantwoorde en juridisch correcte manier? In deze workshop willen we de inzetbaarheid van een competentiemodel voor het aanwerven en (her)oriënteren van werknemers bekijken.

In 2021 organiseerde het Kenniscentrum een workshop waarin de toepassingsmogelijkheden van dit competentiemodel binnen de HR-sector werden geanalyseerd. Dit leidde ertoe dat het model werd afgebakend tot een leidraad voor bij een aanwervings- en (her)oriënteringsgesprek tussen een werknemer en een HR-professional. Het model als leidraad bevat een zestal clusters van competenties (soft skills, theoretische kennis, toepasbare kennis, etc.) die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en/of het gebruik van data- en AI-toepassingen.

Programma

Na een korte introductie van het huidige competentiemodel, willen we in deze workshop samen met werknemers actief in HR het model verder bekijken en vooral hun noden i.v.m. het gebruik van dergelijk model voor hun werk scherp krijgen. We werken a.d.h.v. interactieve methodieken samen rond deze vragen:

  • Welke competenties zien zij belangrijker worden naar de toekomst toe?
  • Welke clusters van competenties zijn voor hen belangrijk om mee op te nemen in dit model?
  • Welke resultaten verwachten zij van het gebruik van het model?
  • Op welke manier kan het model verder worden vormgegeven opdat het meer aansluit bij hun noden en werkpraktijk?

Praktisch

De workshop duurt 2 uur en zal doorgaan op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 9, 1050 Elsene). Wil je erbij zijn? Via de link hieronder kan je jouw inschrijving voor deze workshop bevestigen.