blog

AI Whitepaper Europese Commissie: resultaten consultatie

29.06.2020

Op 4 juni 2020 organiseerde het Kenniscentrum een consultatie om feedback te verzamelen op de White Paper over artificiële intelligentie van de Europese Commissie.

Waarom? De Europese Commissie en het Kenniscentrum willen een Europees beleid voor AI dat voldoet aan onze maatschappelijke noden en waarden. Hiervoor nodigden we vertegenwoordigers uit die feedback gaven op de White Paper.

Wie? We bedanken de volgende vertegenwoordigers voor hun waardevolle bijdrage: Rik Hendrix (VITO Data Science Hub), Jelle Hoedemaekers (Agoria) Elisabeth Geenen (Vlaams ABVV), Lode Lauwaert (KU Leuven Institute of Philosophy), Erik Mannens (Ghent University IDLab), Astrid Eichstädt (Unia), Guido Van Humbeeck (VDAB), Dieters Somers (VOKA), Astrid Eichstadt (Unia), Jan De Bruyne (KU Leuven CiTiP) and Rob Heyman (KDM).

Wat?

  • Sleutelconcepten zoals maatschappelijk welzijn en menselijke waardigheid worden als doelstellingen vooropgesteld in de White Paper. Wat ze betekenen is echter onduidelijk. Ons panel vroeg zich daarbij af een onduidelijke doel wel bereikt kan worden.
  • Artificiële intelligentie als sleutelwoord werd breder gedefinieerd dan de nauwe, machine learning interpretatie van HLEG AI. Dit is goed omdat er nu meer zaken onder AI vallen. Toch blijft het vinden van een balans nodig omdat de definitie voor bepaalde vertegenwoordigers nu te breed is.
  • We merken op dat er meer en duidelijkere actiepunten zijn om een ecosysteem van uitmuntendheid te maken dan dat er actiepunten zijn om een ecosysteem van vertrouwen te creëren. We raden aan om ethiek, maatschappelijk welzijn en het wetgevend kader net zo veel te operationaliseren in een duidelijk stappenplan als de technologische en economische ontwikkeling.
  • Kennis en capaciteiten worden voornamelijk besproken als acties die ondernomen moeten worden om studenten klaar te stomen voor AI. Iedereen moet echter mee in het digitaal verhaal. We noteren dan ook dat de bredere bevolking ingelicht moet worden met betrekking tot hun rechten en hoe ze deze kunnen afdwingen voor systemen die gebruik maken van AI. Omscholing en bijscholing in het kader van AI moet voor iedereen zijn.
  • De Sustainable Development Goals (SDGs) en andere maatschappelijke waarden worden opgegeven als vereisten in het ecosysteem van vertrouwen, maar ze worden niet gebruikt om innovatie te prioriteren in het ecosysteem van uitmuntendheid. Wij stellen voor om de SDGs te gebruiken als kompas voor innovatie, in plaats van innovatie te doen passen in SDGs als extra vereiste.

Wat nu? Onze feedback werd overgemaakt aan de Europese commissie, die deze samen met alle andere inzendingen zal verwerken.

Auteur: