Tag: Europese Commissie

AI Act: stand van zaken en volgende stappen
AI Act: stand van zaken en volgende stappen

Update rond de AI Act en de volgende stappen

Publicaties
Europese Commissie – EU-strategie voor Web 4.0 en virtuele werelden
Europese Commissie – EU-strategie voor Web 4.0 en virtuele werelden

De Europese Commissie heeft een nieuw initiatief gelanceerd waarin ze haar visie en strategie rond Web 4.0 en virtuele werelden uit de doeken doet.

Publicaties
EU - EU-US Data Privacy Framework
EU - EU-US Data Privacy Framework

De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen betreffende het EU US Data Privacy Framework

Publicaties
Europese Unie – Europese Verklaring over Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium
Europese Unie – Europese Verklaring over Digitale Rechten en Beginselen voor het Digitale Decennium

De Europese Unie heeft een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium vastgelegd. De verklaring bevat een aantal beginselen die een aanzet moeten geven om een mensgerichte digitale transformatie in de EU te verzekeren.

Publicaties
Europese Commissie – Aansprakelijkheidsregels voor artificiële intelligentie
Europese Commissie – Aansprakelijkheidsregels voor artificiële intelligentie

De Europese Commissie keurde recent twee voorstellen goed om de regels inzake aansprakelijkheid af te stemmen op het digitale tijdperk, de circulaire economie en de impact van mondiale waardeketens. Terwijl het eerste voorstel de Richtlijn Productaansprakelijkheid moderniseert, voorziet het tweede voorstel in een gerichte harmonisatie van bepaalde aansprakelijkheidsregels.

Publicaties
Europese Commissie - EU Strategie inzake standaardisering
Europese Commissie - EU Strategie inzake standaardisering

De Europese Commissie heeft een strategie voorgesteld ter versterking van Europese standaardisering.

Publicaties
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!

In tijden van 'AI-gekte' wil CiTiP KULeuven oproepen tot de nodige zorgvuldigheid en tot een gerichte aanpak met betrekking tot de regulering van AI technologie. Immers, wie pleit voor een volledig nieuw juridisch kader voor AI veronderstelt dat de huidige kaders onvoldoende zijn én/of dat meer of nieuwe wetgeving sowieso beter is. Vaak gaat het daarbij om voorstellen van nieuwe regels of (op te richten) autoriteiten, en dan bij voorkeur op Europees niveau. En hoewel wetgevende initiatieven en voorstellen zeker een meerwaarde kunnen zijn, moet de insteek ervan toch in een gepast perspectief worden geplaatst.

Publicaties
Europese Commissie - Voorstel voor een Dataverordening
Europese Commissie - Voorstel voor een Dataverordening

De Europese Commissie heeft een Dataverordening voorgesteld. Deze bevat onder meer nieuwe regels voor het delen van B2C- en B2B-data (gebruik, toegang en overdraagbaarheid van data) en het B2G delen van data.

Publicaties
Verslag Beleidsmonitor update – Januari 2022
Verslag Beleidsmonitor update – Januari 2022

Tijdens deze update werd er teruggeblikt op de belangrijkste nieuwe beleidsinitiatieven van het najaar en vooruitgeblikt op 2022

Publicaties
Gastblog: EDPB-EDPS Opinion: four lessons for the AI Regulation and data protection
Gastblog: EDPB-EDPS Opinion: four lessons for the AI Regulation and data protection

Op 18 juni 2021 hebben het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor-EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van een AI Verordening. In deze blogpost worden enkele bevindingen van het gezamenlijk advies 5/2021 van de EDPB/EDPS door Jenny Bergholm besproken, met name wat betreft de relatie met het EU-kader voor gegevensbescherming.

Publicaties
Zomerblog: (Groei)mindsets als enabler voor AI,  én voor een waardevoller leven
Zomerblog: (Groei)mindsets als enabler voor AI, én voor een waardevoller leven

Robin Schrijvers, praktijk-wetenschappelijk onderzoeker in artificiële intelligentie bij expertisecentrum PXL Smart ICT én burn-out expert, vertelt hoe je een groeimindset crëert, en hoe dit niet alleen kan helpen om je AI-systeem op een verantwoordelijke manier kan uitbouwen, maar ook kan bijdragen aan je mentale welzijn.

Publicaties
Europese Commissie - Artificial Intelligence Act
Europese Commissie - Artificial Intelligence Act

Het voorstel van de Europese Commissie voor de regulering van AI-systemen in de EU

Publicaties
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?

De wetgeving legt geharmoniseerde regels vast voor het op de markt brengen, het in dienst nemen en het gebruik van AI-systemen in de Europese Unie.

Publicaties
Europese Commissie – 2030  Digital Compass: the European way for the Digital Decade
Europese Commissie – 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade

Het Digitaal Kompas 2030 streeft naar een mensgerichte, duurzame visie op de digitale samenleving in het komende decennium om burgers en bedrijven in staat te stellen hun rechten uit te oefenen.

Publicaties
Een eerste stap naar een interne Europese datamarkt: de Data Governance Act van de Europese Commissie
Een eerste stap naar een interne Europese datamarkt: de Data Governance Act van de Europese Commissie

De Data Governance Act: Wat betekent het voor Vlaanderen en enkele reacties uit de publieke consultatie

Publicaties
De weg naar een Europese AI-regelgeving: wat houdt de Inception Impact Assessment in?
De weg naar een Europese AI-regelgeving: wat houdt de Inception Impact Assessment in?

De Europese wetgeving rond artificiële intelligentie (AI) begint stilaan vorm te krijgen. De Europese Commissie heeft deze zomer het Inception Impact Assessment (IIA) gepresenteerd. Dit is een voorstel tot wetgeving die de vereisten voor de ontwikkeling van AI opstelt. De Europese Commissie presenteerde eerder dit jaar ook al een beleidsvoorstel in de vorm van een White Paper.

Publicaties
Second European AI Alliance Assembly
Second European AI Alliance Assembly
Publicaties
De plannen voor Europese AI-beleid: welke reacties kwamen er op de publieke consultatie?
De plannen voor Europese AI-beleid: welke reacties kwamen er op de publieke consultatie?

De Europese Commissie is dit voorjaar de dialoog aangegaan met Europese burgers, lidstaten en relevante stakeholders over de Europese beleidsplannen rond artificiële intelligentie (AI). Eerder heeft de Europese Commissie een beleidsvoorstel gedaan in de vorm van een ‘AI White Paper’, waarop iedereen kon reageren. Ook het Kenniscentrum Data & Maatschappij nam deel aan het debat. De belangrijkste opmerkingen van deze publieke consultatie zijn nu gebundeld in een rapport. We overlopen de voornaamste resultaten.

Publicaties
AI Whitepaper  Europese Commissie: resultaten consultatie
AI Whitepaper Europese Commissie: resultaten consultatie

Op 4 juni 2020 organiseerde het Kenniscentrum een consultatie om feedback te verzamelen op de White Paper over artificiële intelligentie van de Europese Commissie. Een overzicht van de belangrijkste conclusies uit onze eigen feedbackronde.

Publicaties
Blog: Wat zijn de prioriteiten van de Europese Unie op vlak van aansprakelijkheid en artificiële intelligentie?
Blog: Wat zijn de prioriteiten van de Europese Unie op vlak van aansprakelijkheid en artificiële intelligentie?

Hoewel het gebruik van artificiële intelligentie (AI) tal van voordelen heeft voor verschillende sectoren, zijn er ook heel wat juridische en ethische uitdagingen. In deze (Engelstalige) blogpost geven de auteurs een overzicht van de bestaande EU-initiatieven hieromtrent.

Publicaties
Wij vatten voor jou samen: Een Pan-Europese toolbox en richtsnoeren voor de ontwikkeling en het gebruik van COVID-19 gezondheidsapps
Wij vatten voor jou samen: Een Pan-Europese toolbox en richtsnoeren voor de ontwikkeling en het gebruik van COVID-19 gezondheidsapps

In deze bijdrage geven enkele onderzoekers verbonden aan het Kenniscentrum en CiTiP een duidelijk en chronologisch overzicht van enkele belangrijke Europese initiatieven over de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke apps.

Publicaties
Verslag Data-Date #1: ons panel boog zich over de voorstellen van de EU voor betrouwbare AI
Verslag Data-Date #1: ons panel boog zich over de voorstellen van de EU voor betrouwbare AI

Een kort verslag van onze eerste Data-Date op 10 maart 2020. Ons panel besprak de White Paper over AI van de Europese Commissie.

Publicaties
Data-Date 1: Panelgesprek: De EU White Paper over AI
Data-Date 1: Panelgesprek: De EU White Paper over AI
Publicaties