blog

Digimeter: Kennis over AI stijgt, maar bezorgdheid ook

05.05.2022

Op 19 april werd de jaarlijkse imec.digimeter gepubliceerd. Het rapport beschrijft de tendensen rond bezit, gebruik en attitudes omtrent digitale technologie in Vlaanderen (2972 respondenten representatief voor Vlaanderen op provincie, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau). Er werd ook opnieuw gekeken naar de relatie van de Vlaming ten aanzien van Artificiële Intelligentie (AI).


Kennis groeit

We zien voor het eerst in een aantal jaar dat de zelfgerapporteerde kennis over AI licht toeneemt. 6 op de 10 Vlamingen geeft aan te weten wat AI betekent, dat is 4 procentpunten meer dan vorig jaar. Vooral bij 35-44-jarigen lijkt deze kennis het afgelopen jaar duidelijk te zijn toegenomen, net zoals bij de 55-plussers. Bij 16-24-jarigen zien we dan weer een opmerkelijke daling. Over het algemeen zeggen 25-54-jarigen AI het best te kennen.Bezorgdheid stabiel, nieuwsgierigheid gestegen

De mening over AI blijft net als de voorbije jaren stabiel, 4 op de 10 Vlamingen staat (heel) positief tegenover AI. De jongere generaties staan duidelijk positiever tegenover AI dan oudere. Deze oudere generaties staan echter niet zeer negatief tegenover AI, maar eerder onverschillig. Het zijn vooral de mensen die niet zeker weten wat AI inhoudt die zich er neutraal tegenover opstellen. De Vlamingen die aangeven wel te weten wat AI betekent staan er meestal positief tegenover.

Bezorgdheid stabiel, nieuwsgierigheid gestegen

Meer dan 7 op 10 Vlamingen zijn nieuwsgierig over de toepassingen en mogelijkheden van AI; twee op drie wil graag meer over AI te weten komen. Ook hier spannen 25-34-jarigen de kroon. Vooral de Vlamingen die weten wat AI betekent zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden die AI te bieden heeft. Tegelijkertijd blijft de Vlaming bezorgd over de mogelijke negatieve impact van AI (52%), de nefaste impact van AI op privacy (45%) en eventuele discriminatie door AI (36%). Wanneer het over bezorgdheid gaat zien we echter geen verschil tussen de mensen die al dan niet weten wat AI betekent. De Vlaming is dus wel geïnteresseerd in deze nieuwe technologie, maar blijft bezorgd voor de mogelijke ongewenste neveneffecten die AI met zich mee zouden kunnen brengen.


Conclusie

We kunnen besluiten dat steeds meer Vlamingen vertrouwd geraken met het concept van AI, maar nog lang niet iedereen. Het merendeel van de Vlamingen is nieuwsgierig naar de mogelijkheden maar blijft tegelijk toch op zijn hoede voor mogelijke negatieve gevolgen van AI. Deze evolutie blijft stabiel in vergelijking met voorgaande jaren. Over het algemeen staat de Vlaming eerder positief tegenover AI, al blijft er nog een zeer grote groep zonder een duidelijke mening.

Benieuwd naar wat de imec.digimeter ons nog leert? Lees hier het rapport.

Auteurs

Auteurs

Robbe Sevenhant; imec-mict, ugent

Auteurs

Tom Evens; imec-mict, ugent