Tag: imec-mict, UGent

brAInfood: Hoe sta jij tegenover dataverzameling in het publieke domein?
brAInfood: Hoe sta jij tegenover dataverzameling in het publieke domein?

We publiceerden onlangs onze nieuwe monitor, waar we 1682 Vlamingen vroegen hoe zij staan tegenover datagedreven technologieën in de publieke ruimte. Deze brAInfood vat de belangrijkste resultaten samen.

Publicaties
Bevraging: Hoe denken Vlamingen over de dataficatie van het publieke domein?
Bevraging: Hoe denken Vlamingen over de dataficatie van het publieke domein?

Elk jaar voert het Kenniscentrum Data & Maatschappij een onderzoek uit waarbij het via een grootschalige bevraging de attitudes, percepties en praktijken van Vlamingen over datagedreven technologieën bevraagt. Dit jaar keek het naar het gebruik van deze technologieën in het publieke domein.

Publicaties
Slimme Stad, Tevreden Burger? Verslag
Slimme Stad, Tevreden Burger? Verslag

Wij organiseerden, in samenwerking met VVSG en SPECTRE, een namiddag rond Inspraak en afwegingen bij datatoepassingen voor lokale uitdagingen. Hier vind je het verslag en de presentaties.

Publicaties
brAInfood: Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in je huis?
brAInfood: Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in je huis?

Smarthometechnologieën zijn talrijk aanwezig in onze huishoudens. Hoe werken deze technologieën juist, hoe gaan ze om met jouw data en wat betekent dat voor jouw privacy?

Publicaties
Rapport: Hoe denken Vlamingen over smarthometechnologie?
Rapport: Hoe denken Vlamingen over smarthometechnologie?

Elk jaar voert het kenniscentrum Data en Maatschappij een onderzoek uit waarbij ze via een grootschalige bevraging de attitudes, percepties en praktijken van Vlamingen met betrekking tot specifieke data-gedreven toepassingen bevraagt. Dit jaar viel ons oog op de thuiscontext en smarthometechnologie.

Publicaties
Rapport: Hoe denken Vlamingen over smarthometechnologie?
Rapport: Hoe denken Vlamingen over smarthometechnologie?

Een studie naar de attitudes, percepties en praktijken van Vlamingen m.b.t. smarthometechnologieën

Publicaties
Digitalisering van overheidsdiensten: een studie naar de evaluatie van en drempels bij 60-plussers
Digitalisering van overheidsdiensten: een studie naar de evaluatie van en drempels bij 60-plussers

Ons oog viel op de digitalisering van overheidsdiensten en meer specifiek hoe 60-plussers hier tegenover staan. We organiseerden een pen en papier vragenlijst en bevroegen zo 1721 60-plussers.

Publicaties
Digimeter: Kennis over AI stijgt, maar bezorgdheid ook
Digimeter: Kennis over AI stijgt, maar bezorgdheid ook

Op 19 april werd de jaarlijkse imec.digimeter gepubliceerd. Het rapport beschrijft de tendensen rond bezit, gebruik en attitudes omtrent digitale technologie in Vlaanderen (2972 respondenten representatief voor Vlaanderen op provincie, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau). Er werd ook opnieuw gekeken naar de relatie van de Vlaming ten aanzien van Artificiële Intelligentie (AI).

Publicaties
Data-Date: Algoritmes in het onderwijs
Data-Date: Algoritmes in het onderwijs
Publicaties
Gastblog: Waar blijft de Belgische toezichthouder voor algoritmes?
Gastblog: Waar blijft de Belgische toezichthouder voor algoritmes?

De GBA moet zich herorganiseren opdat we toestanden zoals de toeslagenaffaire in Nederland kunnen vermijden, zegt Glen Joris, onderzoeker bij imec-mict, UGent.

Publicaties
Gastblog -  De Cobot: Concurrent of Cowerker?
Gastblog - De Cobot: Concurrent of Cowerker?

Bram Van Acker onderzocht welke invloed collaboratieve robots (cobots) kunnen hebben op de werkvloer.

Publicaties
Algoritmes en AI in de onderwijscontext: Een studie naar de perceptie, mening en houding van leerlingen en ouders in Vlaanderen
Algoritmes en AI in de onderwijscontext: Een studie naar de perceptie, mening en houding van leerlingen en ouders in Vlaanderen

Elk jaar voert het kenniscentrum een monitoring uit. Dit jaar viel ons oog op de onderwijscontext waarbij we ouders en leerlingen hebben bevraagd naar hun attitudes ten opzichte van algoritmes in het onderwijs.

Publicaties
Mediawijsheid door de bril van jongeren
Mediawijsheid door de bril van jongeren

Hoe ervaren jongeren mediawijsheid initiatieven op en buiten school en welke kennis of vaardigheden over technologie vinden zij zelf belangrijk? In deze gastbijdrage van onderzoeker Tom De Leyn gaan we dieper in op de inzichten van hun onderzoek..

Publicaties
Is er een toekomst voor Coronalert? 5 tips voor een betere ontwikkeling en toepassing van contact tracing applicaties
Is er een toekomst voor Coronalert? 5 tips voor een betere ontwikkeling en toepassing van contact tracing applicaties

Welke lessen kunnen we trekken na één jaar met Coronalert? Welke rol kunnen contact tracing applicaties betekenen bij, god verhoede, een volgende pandemie? In dit artikel blikken we terug op enkele kernzaken en zetten we vijf belangrijke tips op een rij.

Publicaties
School innovation forum 2021
School innovation forum 2021

Naar aanleiding van het survey-onderzoek over AI in het onderwijs die het Kenniscentrum zal uitvoeren en rapporteren in het najaar, volgden we op 26-28 Mei het School Innovation Forum event. Een verslag door de collega's van imec-MICT, UGent.

Publicaties
De Vlaming, AI en automatisatie: nieuwsgierig maar toch ook bezorgd
De Vlaming, AI en automatisatie: nieuwsgierig maar toch ook bezorgd

De Vlaming, AI en automatisatie: nieuwsgierig maar toch ook bezorgd

Publicaties
Algoritmes kunnen ons ook béter informeren: laten we daar werk van maken!
Algoritmes kunnen ons ook béter informeren: laten we daar werk van maken!

In deze opinie (gepubliceerd in Knack) roept onderzoeker Glen Joris (imec-mict, UGent)-de Vlaamse overheid op om waakzaam te blijven en het onderzoek te steunen naar algoritmes die diversiteit kunnen bevorderen, in tegenstelling tot commerciële algoritmes, die je steeds meer van hetzelfde laten zien.

Publicaties
Zomerblog: Hé, dat is privé! Hoe denken kinderen over data en privacy?
Zomerblog: Hé, dat is privé! Hoe denken kinderen over data en privacy?

Kinderen zijn tegenwoordig heel actief op sociale media en maken gretig gebruik van technologieën waarbij persoonlijke informatie verzameld en gebruikt wordt voor allerhande doelstellingen. Maar hoe denken kinderen zelf over data & privacy? Om dit uit te zoeken hebben de onderzoeksgroepen Recht & Technologie en imec-MICT, verbonden aan de Universiteit Gent, co-design workshops georganiseerd met kinderen uit lagere scholen. Enkele bevindingen.

Publicaties
Nationale AI-cursus gaat van start
Nationale AI-cursus gaat van start

Wie de komende zomermaanden zijn kennis over artificiële intelligentie (AI) wil bijspijkeren, kan terecht bij de online Vlaamse AI-cursus: een gratis en laagdrempelig educatief aanbod over de maatschappelijk en ethische implicaties van artificiële intelligentie.

Publicaties
Artificiële Intelligentie: gekend is nog niet bemind
Artificiële Intelligentie: gekend is nog niet bemind

Ieder jaar geeft het imec.digimeter onderzoek een staalkaart van het technologiebezit en –gebruik van de Vlaming. Net als vorig jaar, was er ook nu aandacht voor kennis en perceptie van artificiële intelligentie (AI).

Publicaties