Rapport

Rapport - Van beleid naar praktijk: Prototypes van de transparantievereisten van de EU AI Verordening

01.02.2024

In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) onze wereld in toenemende mate vormgeeft, zijn transparantie en vertrouwen in AI-systemen steeds belangrijker. Transparantie is ook één van de fundamenten van de AI Verordening van de Europese Unie. Ons recente beleidsprototyperingproject dook in het wetsvoorstel en onderzocht en testte de transparantievereisten om waardevolle inzichten te verschaffen voor zowel beleidsmakers als professionals.


De EU AI Verordening (AIV) bevat twee soorten transparantievereisten:

 • Gebruiksaanwijzingen voor AI-systemen met een hoog risico, zoals bepaald in artikel 13 AIV.
 • Openbaarmakingsvereisten voor interactieve AI en door AI gegenereerde inhoud, zoals bepaald in artikel 52 AIV.

Ons rapport is een uitgebreide verkenning van deze vereisten en biedt een praktische kijk op de implementatie en de gevolgen ervan.

Structuur van het project en rapport

Het rapport geeft eerst een inleiding over beleidsprototypes, gevolgd door een gedetailleerde blik op de fasen van het project. De kern van ons rapport ligt in de ontwikkeling en evaluatie van prototypes van gebruiksaanwijzingen en disclaimers, verrijkt met feedback van belanghebbenden. Het laatste onderdeel van het rapport bevat juridische feedback op artikelen 13 en 52, en biedt een multidimensionale kijk op de implicaties van de AI Verordening. (N.B.: wij baseerden ons op het Europese Commissie-voorstel en de compromistekst binnen de Raad van de EU).

Belangrijkste bevindingen - Gebruiksaanwijzingen:

Onze bevindingen benadrukken het belang van:

 • Gebruiksaanwijzingen af te stemmen op het specifieke professionele publiek.
 • Duidelijkheid, eenvoud en logische structuur in de documentatie.
 • Het geven van gedetailleerde informatie over systeemprestaties, gegevensverwerking en gebruiksinstructies.

Belangrijkste bevindingen - Disclaimers:

We ontdekten dat effectieve disclaimers

 • Een hoge mate van transparantie en toegankelijkheid nastreven.
 • Een gelaagde structuur gebruiken om gebruikers te betrekken zonder ze te overweldigen.
 • bepalingen bevatten voor feedback om vertrouwen en transparantie op te bouwen.

Commentaar betreffende de AI Verordening-transparantievereisten:

Onze deelnemers benadrukten de uitdagingen en kansen bij het voldoen aan artikelen 13 en 52 AIV:

 • Kleine AI-aanbieders kunnen moeite hebben met de complexiteit en de benodigde middelen, gelet op de vereiste interdisciplinariteit.
 • De behoefte aan concrete richtlijnen en voorbeelden om naleving te vergemakkelijken en de vele onduidelijke termen te verhelderen
 • Het evenwicht vinden tussen het verstrekken van technische details en het vermijden van een overdaad aan informatie.
 • Het belang van het bijwerken van wetgeving om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

Conclusie

Ons project is een hulpmiddel voor het begrijpen en vormgeven van AI-transparantie. Door de kloof te overbruggen tussen de verwachtingen op het gebied van regelgeving en de praktische implementatie, bieden we een waardevolle bron van informatie voor zowel beleidsmakers als AI-professionals.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Contact

Contact

thomas.gils@kuleuven.be

Contact

frederic.heymans@vub.be