Survey

Welke tools gebruik jij voor betrouwbare AI?

19.04.2022

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij lanceert een korte survey over het gebruik van brainstorm- en ontwerptools die de ontwikkeling van verantwoorde data- en AI-systemen ondersteunen.

Coördinator Rob Heyman geeft in onderstaande video meer uitleg over de inhoud van de survey en waarom we deze lanceren.

Voor wie?

De survey is bedoeld voor alle organisaties (klein en groot) die data- en AI-systemen ontwikkelen of deze inzetten in hun werking.

Waarom?

Met de bevraging willen we een beter idee krijgen van hoe organisaties tegenover het gebruik van brainstorm- en ontwerptools staan, om hier dan op in te spelen in onze dienstverlening. Zo kunnen we bedrijven nog beter ondersteunen in de ontwikkeling en/of het gebruik van verantwoorde data- en AI-systemen.

Waarover gaat de bevraging?

De bevraging kijkt naar het gebruik van tools met de volgende vragen:

  • Gebruikt je organisatie (ethische) ontwerptools?

  • Wat is de meerwaarde ervan?

  • Welke drempels ervaar je bij het gebruik van die tools?

  • Welke tools kent je organisatie of heeft je organisatie al gebruikt?

Het invullen van de bevraging duurt maximaal 10 minuten. Je kan de survey invullen tot en met 31 mei.

Vul de survey hier in.

Wat na de bevraging?

Nog voor de zomer publiceren we de resultaten op onze website. We kijken hoe we onze tools(pagina) verder kunnen optimaliseren aan de hand van de resultaten. De resultaten helpen ons om het gebruik van tools voor een ethische evaluatie van een product of dienst verder te optimaliseren.

Heb je nog vragen in verband met de survey? Neem dan contact op met Willemien Laenens.