TOOL

Vertaling tool: Digitale Inclusie kaartspel

22.11.2021

Het Kenniscentrum lanceerde eerder dit jaar de tool 'Digital Inclusion card game'. De tool werd vertaald naar het Nederlands dankzij kenniscentrum mediawijs om zo het gebruik van de tool, voor o.m. stadsdiensten en opleidingsorganisaties, te verbreden.

Waarom zou je deze tool gebruiken?

Wil jouw organisatie haar digitale diensten toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken? Ben je benieuwd met welke digitale en sociale drempels personen worden geconfronteerd wanneer zij jouw diensten gebruiken? Of wanneer zij andere digitale technologieën gebruiken? Hoe kan je omgaan met deze drempels en oplossingen aanreiken om die drempels te overwinnen?

Ben je op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen? Dan is de tool 'Digitale Inclusie kaartspel' wat jij zoekt.

De tool werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij en is een rollenspel voor organisaties, bedrijven en overheden die meer willen weten over digitale uitsluitingsmechanismen of die hun digitale diensten willen toetsen aan een set van karakters (persona) die elk hun eigen specifieke drempels ervaren. Je kruipt hiervoor in de huid van een karakter zodat je zelf deze struikelblokken kan ervaren en daardoor beter weet hoe je ze kan oplossen, en ook de drempels van anderen. Zo kan je jouw digitale dienst nog toegankelijker en fijner maken voor iedereen. Win-win dus!

Waaruit bestaat het spel en hoe kan je het spelen?

De tool bestaat uit vier type kaarten:

  • De karakterkaarten beschrijven 16 diverse profielen met elk hun eigen verhaal en barrières m.b.t. digitale technologieën.
  • De situatiekaarten beschrijven een scenario waarin een personage wordt geconfronteerd met een bepaalde situatie of actie. Deze situatie kan moeilijk te overwinnen zijn voor een karakter gezien zijn/haar socio-demografische en digitale achtergrond.
  • Op de trajectkaarten kan je stappen invullen die je karakter moet nemen om het scenario op de situatiekaart te volbrengen. Denk hierbij ook aan de sociale en digitale drempels waarmee je karakter wordt geconfronteerd en noteer deze ook op de trajectkaart.
  • Op de oplossingskaarten kan je oplossingen voor een specifieke drempel schrijven.

Hoe je het spel speelt, kan je lezen op de pagina van de tool. Daar wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen en welke kaarten je moet gebruiken.

Veel spelplezier!