TOOL

Digital Inclusion kaartspel

Hoe kan je jouw digitale diensten toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken? Met welke digitale en sociale drempels worden personen geconfronteerd die het gebruik van digitale technologieën bemoeilijken? Hoe ga je hiermee om en welke oplossingen kan je aanreiken om die drempels te overwinnen?

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij ontwikkelde een rollenspel voor organisaties, bedrijven en overheden die meer willen weten over digitale uitsluitingsmechanismen of die hun digitale diensten willen toetsen aan een set van karakters (persona) die elk hun eigen specifieke drempels ervaren. Je kruipt hiervoor in de huid van een karakter zodat je zelf deze struikelblokken kan ervaren en daardoor beter weet hoe je ze kan oplossen, en ook de drempels van anderen. Zo kan je jouw digitale dienst nog toegankelijker en fijner maken voor iedereen. Win-win dus!

Wat je wil weten voor je verder leest.

 • Voor wie: industrie, beleid en middenveldorganisaties
 • Projectfase: probleemanalyse/ideatie, ontwerp, ontwikkeling, implementatie, evaluatie/iteratie
 • Systeemonderdeel: gehele toepassing en gebruikers
 • Prijs: vrij beschikbaar
 • Taal: Nederlands

Waaruit bestaat het spel?

De kaartenset bestaat uit 4 type kaarten:

De karakterkaarten beschrijven 20 diverse profielen met elk hun eigen verhaal en barrières m.b.t. digitale technologieën. Iedere karakterkaart omvat:

 • Sociodemografische achtergrond;
 • Korte biografie;
 • Ervaringen en drempels m.b.t. het gebruik van digitale technologieën;
 • Het bijhorende profiel (cfr. 8 Profielen van Digitale Ongelijkheden).

Op de situatiekaarten staat telkens een scenario waarin een personage wordt geconfronteerd met een bepaalde situatie of actie. Deze situatie kan moeilijk te overwinnen zijn voor je karakter gezien zijn/haar socio-demografische en digitale achtergrond.

De trajectkaarten gebruik je om de stappen in te vullen die je karakter moet nemen om het scenario op de situatiekaart te volbrengen. Denk hierbij ook aan de sociale en digitale drempels waarmee je karakter wordt geconfronteerd en noteer deze ook op de trajectkaart.


Op de oplossingskaarten kan je jouw oplossing voor een specifieke drempel neerschrijven.

Hoe verloopt het spel?

Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe het kaartspel wordt gespeeld. Veel spelplezier!

Voor het spel begint:

 1. Elke speler trekt een karakterkaart en neemt het bijhorende Profiel van Digitale Ongelijkheden erbij. Ieder kiest ook een situatiekaart en neemt een blanco trajectkaart.
 2. De blanco oplossingskaarten worden in het midden van de tafel gelegd zodat alle spelers er gemakkelijk bij kunnen.
 3. Elke speler neemt de tijd om de informatie op de getrokken kaarten te lezen en legt kort zijn/haar karakter, profiel en situatie uit aan de andere spelers.

Het spel:

 1. Elke speler vult (zelfstandig) de trajectkaart in voor zijn/haar karakter, profiel en situatie. Je beschrijft eerst de stappen die je karakter moet doorlopen om de gekozen situatie te overwinnen. Je vult deze stappen in op de eerste rij van de template. Wanneer je de stappen hebt beschreven, geef je per stap een antwoord op de vragen geformuleerd in de eerste kolom van de trajectkaart.
 2. Na het invullen van de trajectkaarten, kiest elke speler de twee belangrijkste drempels voor hun karakter en trekt hier een cirkel rond. Alle spelers vertellen kort hun twee belangrijkste drempels aan de groep.
 3. De spelers nemen blanco oplossingskaarten en bedenken voor de twee geïdentificeerde drempels van ieder karakter een oplossing. Bedenk steeds oplossingen vanuit het karakter: hoe kan dit karakter deze drempel overwinnen?
 4. Per karakter wordt in groep gekeken naar de oplossingen. De houder van de karakterkaart kiest de beste oplossing. Per karakter identificeer je dus twee goede oplossingen, een voor de eerste drempel en een tweede oplossing voor de andere drempel.
 5. De speler waarvan de oplossing wordt gekozen, wint en krijgt de oplossingskaarten die het niet gehaald hebben. Iedere oplossingskaart representeert één punt.
 6. Herhaal stap 3 tot 5 tot voor iedere drempel van alle karakters oplossingen werden bedacht.

Einde van het spel:

 1. Alle spelers tellen de oplossingskaarten die ze tijdens het spel hebben gewonnen. De speler met de meeste kaarten wint het spel. Proficiat!

TIP: Je kan het spel spelen met de situatiekaarten, maar wil je liever rond een van je (digitale) diensten werken? Voeg dan je eigen situatiekaart toe.

Downloads

Download het volledige kaartspel, inclusief 20 karakterkaarten, 20 situatiekaarten, 1 blanco trajectkaart en 1 blanco oplossingskaart, en ga ermee aan de slag in jouw team. Heel veel plezier!

Het kaartspel is gebaseerd op onderzoek van Dorien Baelden en Ilse Mariën (onderzoekscentrum imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel), dat zich vertaalde in de '8 Profielen van Digitale Ongelijkheden'. Deze profielen beschrijven het divers gebruik van technologieën onder groepen in de samenleving. Ze werden ontwikkeld om overheden en organisaties te helpen reflecteren over de diensten die zij aanbieden en ook als inspiratiebron bij de ontwikkeling van digitale inclusie strategieën en beleid. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de profielen.

Het kaartspel werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Kenniscentrum Mediawijs vertaalde het originele kaartspel naar het Nederlands.