zomerblog

Zomerblog: Wij lazen dit voor jou: ‘The Art of AI’

11.07.2022

In ‘The Art of AI’ houden Laurens Vreekamp en Marlies van der Wees een uitgebreid exposé over de talrijke mogelijkheden die AI biedt voor creatieve professionals. Het boek is laagdrempelig geschreven en is met de voorstelling van verschillende case studies, tools en experteninterviews een schat van inspiratie. ‘The Art of AI’ vertelt ons bovendien een voornamelijk positief toekomstverhaal over hoe AI, kunst en media hand in hand kunnen gaan.

Beide auteurs zijn ervaren gidsen in het AI- en medialandschap. Laurens Vreekamp is journalist, docent en designthinker en werkte in het verleden onder andere bij Google News Lab, de School voor Journalistiek in Utrecht, RTL Nieuws en NPO Radio 1. Hij richtte ook Future Journalism Today op, een academie die opleidingen aanbiedt voor mediaprofessionals. Marlies van der Wees is een machine learning engineer bij DPG Media in Nederland.

‘The Art of AI’ geeft handvatten om zelf creatief met AI aan de slag te gaan en richt zich op een brede doelgroep van professionals zoals journalisten, ontwerpers, communicatie & marketingexperts en audiovisuele experts. Het boek vangt aan met twee hoofdstukken die als inleiding het verschil tussen AI en machine learning uitlegt, vervolgens de technologie een plaats geeft binnen het creatieve proces en tot slot een brandend actueel vraagstuk duidt: ‘Kunnen machines bewust denken en zelf creatief zijn?’.

Double Diamond

Het tweede deel van het boek is meer praktijkgericht en is een handleiding om machine learing in te zetten in een bestaand creatief proces. De auteurs hebben hun verhaal opgebouwd rond het ‘Double Diamond’-model, een processchema dat ontwikkeld werd door de British Design Council en dat vaak gehanteerd wordt in de creatieve sector.

Het Double Diamond model bevat vier fasen: ‘discover, ‘define’, ‘develop’ en ‘deliver’. Via de eerste diamant (de eerste twee fasen) ga je een probleem onderzoeken en proberen te begrijpen. In de tweede diamant ga je mogelijkheden verkennen en een oplossing uitwerken. Via dit stappenplan krijg je een rondleiding langs een reeks van zeventig AI-tools (bovendien grotendeels gratis) die je tijdens de verschillende stappen van het creatieve proces kan gebruiken.

De eerste fase ‘discover’ overloopt tools waarmee je taken kan vereenvoudigen of content kan verrijken, zoals transcriptie, vertaling of samenvatting van teksten. Het ‘define’-onderdeel reikt tools aan voor onder andere tekst-, beeld- en sentimentanalyse, contentmoderatie en factchecking. Het ‘develop’-hoofdstuk beschouwt hulpmiddelen voor tekst- en beeldcreatie, voor zowel journalistieke als creatieve doeleinden. De ‘deliver’-fase tot slot biedt AI-gereedschap aan om een product finaal af te werken, zoals grammatica & spellingcheckers tot tools om beelden te manipuleren of deepfakes te maken.

De daad bij het woord voegen

In het vorige deel van het boek werd de toolbox aardig gevuld. Met het laatste hoofdstuk willen de auteurs middelen aanreiken om met die AI-tools in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan en dus AI-denken aan het creatieve proces toe te voegen. Verschillende kaartensets, templates en toolkits die je kan gebruiken tijdens brainstormsessies, ontwerpworkshops en gebruiksonderzoek passeren de revue. Aansluitend gaat ‘The Art of AI’ ook uitgebreid in op synthetische media (zoals deepfakes) en de maatschappelijke impact hiervan. Verder worden de ethische implicaties van het gebruik van AI-tools op een rij gezet en krijg je richtlijnen voor hoe je hierover een goed gesprek kunt voeren.

In het boek wordt ook verwezen naar de Intelligence Augmentation design toolkit, die door het Kenniscentrum wordt aangeboden. Die toolkit vind je hier.

Een absolute meerwaarde van het boek zijn de twaalf interviews met creatieve pioniers die de verschillende hoofdstukken aan elkaar lijmen. De gesprekken geven je een idee hoe gerenommeerde mediamerken zoals Knack of het NRC Handelsblad met AI aan de slag zijn gegaan en maken zo de vele ideeën uit het boek heel tastbaar. De expertinterviews geven een genuanceerd beeld van het gebruik van AI. Verschillende pioniers waarschuwen bijvoorbeeld voor bias en adviseren dan ook om niet blind te vertrouwen op AI-tools.

De toekomst van creatief werk

Het boek beschrijft tot slot hoe de toekomst van creatief werk eruit kan zien. In dit hoofdstuk worden ideeën, voorspellingen maar ook heel wat cijfermateriaal aan elkaar geweven tot een interessante inschatting van de impact van AI op creatief werk. De schrijvers belichten waar mogelijkheden en trends aanwezig zijn om AI in te zetten op basis van data over vacatures en werkgelegenheidsprognoses uit binnen- en buitenland. Ze belichten het thema vanuit verschillende perspectieven: makers, industrie, denkers, en een maatschappelijke visie.

‘The Art of AI’ is een uitgebreide en allesomvattende handleiding voor het gebruik van AI in creatieve processen. Het is het eerste Nederlandstalige boek in deze context met heel wat interessante uitstapjes en verwijzingen naar het Nederlandse en Vlaamse medialandschap. Maar vooral is het een optimistisch en genuanceerd verhaal over de toekomst van AI en creatief werk.

Het boek ‘The Art of AI’ is te koop in Vlaanderen. Meer info vind je op deze website.

Auteur

Auteur

Frederic Heymans

Onderzoeks- en projectmedewerker Kenniscentrum Data & Maatschappij

E-mail