CURSUS

Wij volgden dit voor jou: 'Omgaan met algoritmes en AI binnen de overheid’ van ScienceWorks

18.05.2021

Ook binnen de overheden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van data en algoritmes. Maar het is nog niet altijd evident hoe deze op de juiste manier kunnen worden ingezet voor de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Wij volgden voor jullie een Nederlandse cursus die specifiek op deze vraag ingaat.

De cursus ‘Omgaan met algoritmes en AI binnen de overheid’ probeert de verwachtingen en uitdagingen van data, algoritmes en AI op een realistische manier in beeld te brengen. De cursus richt zich specifiek op werknemers binnen de overheid die ofwel geen tot weinig kennis van AI en algoritmes hebben of zich juist willen verdiepen in de organisationele, ethische en maatschappelijke vraagstukken die hiermee gepaard gaan.

De cursus wordt elk jaar herhaald en bestaat uit vier cursusdagen waarin de meest recente inzichten door verschillende experten uit de doeken worden gedaan. Er wordt een vergoeding gevraagd voor deelname aan de cursus. Wij volgden de cursus dit jaar online, maar andere jaren was deze fysiek in Nederland.

De organisatie wordt gedaan door ScienceWorks, een bureau dat optreedt als intermediair tussen wetenschap en maatschappij. Hiertoe leggen ze verbindingen tussen overheden, bedrijven en universiteiten aan de hand van advieswerkzaamheden, projectontwikkeling en kennisoverdracht.

Waarom deze cursus?

Er zitten veel verschillende kanten aan de implementatie van data en algoritmes, waardoor er veel verschillende afwegingen zijn om te maken, niet alleen ethisch, maar ook organisatorisch, technisch, maatschappelijk, juridisch en zo meer. Zeker als overheid is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met de verschillende risico’s die aan AI en algoritmes kunnen hangen. Deze cursus speelt in op de vraag hoe je als overheid met dit brede palet aan aspecten om kunt gaan.

Daarnaast geeft de cursus de mogelijkheid om in contact te komen met andere overheden en organisaties door een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Naast de leerstof zijn er veel praktische oefeningen en casussen over bestaande data- en AI-toepassingen waar je leert over hoe een andere organisatie dit heeft aangepakt en waar je in kleinere groepen over in discussie kan gaan.

Wat leer je in deze cursus?

In een achttal sessies verspreid over de vier cursusdagen laat de cursus je proeven van verschillende aspecten van algoritmen en AI. Je duikt onder in de ontstaansgeschiedenis van algoritmes en AI, in praktijkvoorbeelden van datastrategieën, in concrete tips hoe je de interactie tussen technologie en mens kan begeleiden, in het belang van linked data en nog veel meer.

Na de cursus ben je geen expert in data science, maar de cursus laat je proeven van het ruime domein van data, algoritmen en AI. Je begrijpt niet alleen het belang van algoritmen en AI, maar ook welke aspecten hierbij komen kijken (zoals transparantie, documentatie, verantwoordelijkheid,...) en waarom deze aspecten cruciaal zijn voor de ontwikkeling van een goede datastrategie en implementatie van een algoritme of AI-systeem.

Naast theoretische toelichtingen wordt ook de nodige aandacht besteed aan een aantal tools en methodes (zoals de aanpak begeleidingsethiek en het toetsingskader van de Algemene Rekenkamer). De cursus focust ook op concrete tips en strategieën om kritisch en ethisch te reflecteren over de ontwikkeling en implementatie van algoritmes en AI. Hiervoor worden diverse organisaties (zoals de gemeente Den Haag en PwC Nederland) aan het woord gelaten over de data strategie van hun organisatie en over het belang van responsible AI.

Last but not least, ga je ook zelf in de praktijk aan de slag. In groep geef je advies aan een organisatie die een algoritme ontwikkelde en hierbij nog enkele vraagtekens heeft, zoals bijvoorbeeld ‘Hoe overtuigen we werknemers om het algoritme te gebruiken in hun huidige werkpraktijk?’. In groep tracht je deze vraagtekens te beantwoorden aan de hand van de kennis die je hebt opgestoken de afgelopen cursusdagen. Op die manier fris je de inhoud van de cursusdagen nog even op en help je een organisatie een reëel vraagstuk op te lossen

Meer informatie over het volledige programma van de cursus vind je op de website van ScienceWorks ('Bekijk programma').

Wat vonden we van deze cursus?

De cursus geeft je een hele sterke introductie van de verschillende aspecten die komen kijken bij het gebruik van algoritmes en AI binnen de overheid. Op die manier geeft het je een goed idee van hoe je met algoritmes en AI aan de slag kan gaan in de praktijk. De cursus omvat interessante discussies en uitwisselingen met de docenten, maar ook met de andere deelnemers die allen een verschillende achtergrond hebben. Door de interactieve oefeningen en de discussies in groep (of in kleinere groepjes) krijg je veel inzichten door de interactie met de anderen en hun perspectief op, ervaringen met, of meningen over de vraagstukken.

Conclusie

Wij raden deze cursus aan overheidsinstanties aan die op zoek zijn naar een cursus over het gebruik van algoritmen en AI voor overheidsdoeleinden. De cursus geeft je een mooi zicht op het bredere plaatje en de aspecten die komen kijken bij het gebruik van algoritmen en AI. Door de interessante uitwisselingen met docenten en de andere cursisten, maar ook door de focus op de praktijkverhalen, leer je hoe je algoritmen en AI kan inzetten in de praktijk. Een échte aanrader … maar de cursus is sterk gericht op de Nederlandse context waardoor je de vertaalslag naar de Vlaamse context zelf zal moeten maken.

Links

Ontdek de cursus hier: https://www.scienceworks.nl/nl/activiteiten/omgaan-met-algoritmes-binnen-de-overheid21.html

[Illustraties via unDraw]