BRAINFOOD

brAInfood: Databescherming & chatbots

Datum van publicatie: maart 2021 / Gekeken of updates nodig waren: maart 2024

WAAR GAAT DIT OVER?

In deze brAInfood - gericht naar jongeren - geeft het Kenniscentrum Data & Maatschappij meer informatie over de werking van chatbots (Wat zijn chatbots? Welke technologie gebruiken ze? Hoe worden ze opgebouwd?...) en over de data die worden verzameld door chatbots (Welke data worden verzameld? Wie heeft toegang tot deze data?...). We gaan hierbij ook dieper in de betrouwbaarheid van chatbots.

Een fictief verhaal waarin Lotte de hoofdrol speelt toont aan waarom databescherming belangrijk is bij het gebruik van chatbots. Dit verhaal kan als een illustratief voorbeeld dienen om het gesprek rond chatbots in een klas te begeleiden. Hoe zouden leerlingen zich voelen in de plaats van Lotte? Vinden zij deze situatie toelaatbaar?...

WAAROM MOET IK DIT LEZEN?

Chatbots worden vaak gebruikt om (potentiële) klanten of bezoekers van een website een gepersonaliseerde dienst aan te bieden. Ze gaan op een interactieve manier in gesprek met hun gebruikers. Een staaltje technologie die mooie resultaten kan geven, maar ook bij chatbots moeten we aandachtig zijn voor de bescherming van onze (persoons)gegevens.

Deze brAInfood wil jongeren bewust maken van de werking van chatbots en hen stimuleren te reflecteren over de gegevens die van hen worden verzameld. Zo kan ieder voor zich bepalen wat voor hem/haar aanvaardbaar is en waar de grens legt.

WAT KOM IK TE WETEN ALS IK DIT LEES?

Deze brAInfood van het Kenniscentrum Data & Maatschappij omvat:

 • Een fictief verhaal van Lotte (dat kan gebruikt worden als inleiding voor een gesprek over chatbots);
 • Meer informatie over de werking van chatbots;
  • Wat is een chatbot?
  • Hoe herken ik een chatbot?
  • Hoe wordt een chatbot gevoed?
  • Welke technologie gebruiken chatbots?
  • Kan een chatbot mij wel helpen?
 • Meer informatie over de data die chatbots verzamelen;
  • Met wie praat ik?
  • Wat met mijn data?
 • Meer informatie om een chatbot te rapporteren indien dit nodig zou zijn.

Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

ZIE OOK: