brAInfood

brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?

Datum van publicatie: mei 2023 / Gekeken of updates nodig waren: maart 2024

Wanneer een organisatie een grote interne verandering doorvoert, bijvoorbeeld door een nieuwe technologie te implementeren op de werkvloer, vraagt dat om een grote omschakeling van de organisatie van het werk en van de werknemers. Om zo’n grote verandering te ondersteunen spreken we van change management, ofwel een veranderingstraject.

Werknemers, werkprocessen en de werkomgeving moeten centraal staan in een veranderingstraject, als we willen dat (datagedreven) innovaties echt voor een positieve verandering zorgen op de werkvloer.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij veranderingstrajecten wanneer datagedreven innovaties of AI worden geïmplementeerd in een organisatie?

In deze brAInfood lichten we toe waarom het belangrijk is om werknemers een stem en rol te geven en hen actief te laten participeren in zo’n veranderingstraject, en op welke manier je dit kan doen. We zien vier fasen in een veranderingstraject: een precisering van het doel en de mogelijke impact van de innovatie, een gedegen planning van de verandering, de implementatie van de verandering, waarna je de verandering gaat evalueren en bijsturen. In elke stap moet je werknemers betrekken om de verandering succesvol te maken.

Deze brAInfood werd ontwikkeld op basis van de White Paper ‘Introduction of AI systems in companies. Design approaches for change management’ door Sascha Stowasser, Oliver Suchy et al. (Working Group Future of Work and Human-Machine Interaction) en op basis van de bevindingen uit het ESF BOOT project waarbij het Kenniscentrum Data & Maatschappij betrokken is.

Met brAInfood wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij op een toegankelijke manier hapklare informatie over artificiële intelligentie meegeven. brAInfood is beschikbaar onder een CC BY 4.0 licentie en mag dus gedeeld en bewerkt worden zonder onze toestemming te vragen, zolang je ons als auteur vermeldt.

Zie ook: