Tag: participatie

brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?
brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij veranderingstrajecten wanneer datagedreven innovaties of AI worden geïmplementeerd in een organisatie? In deze brAInfood lichten we toe waarom het belangrijk is om werknemers een stem en rol te geven en hen actief te laten participeren in zo’n veranderingstraject, en op welke manier je dit kan doen.

Publicaties
Hoe maak je de transitie naar industrie 4.0 op een participatieve manier?
Hoe maak je de transitie naar industrie 4.0 op een participatieve manier?

Het BOOT-project is van start! Lees meer over de waarom en wat van participatieve implementatietrajecten voor operator ondersteunende technologie binnen een industry 4.0 context.

Publicaties
Verslag Data-Date #4: AI en publieksparticipatie
Verslag Data-Date #4: AI en publieksparticipatie

Hoe kan je als AI-ontwikkelaar gebruikers en andere belanghebbenden betrekken in je project?

Publicaties
27 oktober 2020: Data-Date 4 'AI en (Publieks)participatie'
27 oktober 2020: Data-Date 4 'AI en (Publieks)participatie'
Publicaties
Hoe betrek je stakeholders in de uitwerking van een beleid of strategie rond data en AI?
Hoe betrek je stakeholders in de uitwerking van een beleid of strategie rond data en AI?

Hoe zet je een participatief traject met je stakeholders op? Dit artikel reikt enkele handvaten aan voor een bottom-up beleids- en/of strategievorming rond data en AI.

Publicaties