Tag: participatie

Opleiding - Verantwoord innoveren met AI en data: Ethisch Innovatietraject
Opleiding - Verantwoord innoveren met AI en data: Ethisch Innovatietraject
Publicaties
Hoe we in 6 begeleidingstrajecten werknemers betrokken bij datagedreven en AI-innovatietrajecten.
Hoe we in 6 begeleidingstrajecten werknemers betrokken bij datagedreven en AI-innovatietrajecten.

Ben jij benieuwd hoe je werknemers kan betrekken bij de implementatie van nieuwe (AI-)technologie? Het Kenniscentrum ontwikkelde enkele modules/workshops om in gesprek te gaan met werknemers en werkgevers over de implementatie van deze technologieën en de gevolgen ervan op de arbeidsomstandigheden, -omgeving en -cultuur. Deze modules/workshops werden getest, geëvalueerd en aangepast in zes verschillende begeleidingstrajecten bij diverse bedrijven.

Publicaties
SERV-academie - Innovatie in ondernemingen: van AI tot Z
SERV-academie - Innovatie in ondernemingen: van AI tot Z
Publicaties
brAInfood: Hoe kan je werkbaar werk waarborgen bij AI op de werkvloer?
brAInfood: Hoe kan je werkbaar werk waarborgen bij AI op de werkvloer?

In deze brAInfood gaan we dieper in op het belang van werknemersbetrokkenheid voor een succesvolle adoptie van AI-technologie.

Publicaties
Zo betrek je werknemers bij de implementatie van data- of AI-toepassingen op de werkvloer.
Zo betrek je werknemers bij de implementatie van data- of AI-toepassingen op de werkvloer.

Hoe betrek je werknemers bij innovatietrajecten? Hoe ga je in dialoog over de gevolgen van innovatie op de werkvloer en de werkomgeving? Het Kenniscentrum Data & Maatschappij ontwikkelde 4 draaiboeken voor workshops om met werknemers in gesprek te gaan hierover. Heb je nog nooit een workshop gegeven? Hier vind je ook een handleiding voor je eerste workshop.

Publicaties
brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?
brAInfood: Hoe maak je een succes van data- en AI-innovaties in je organisatie?

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij veranderingstrajecten wanneer datagedreven innovaties of AI worden geïmplementeerd in een organisatie? In deze brAInfood lichten we toe waarom het belangrijk is om werknemers een stem en rol te geven en hen actief te laten participeren in zo’n veranderingstraject, en op welke manier je dit kan doen.

Publicaties
Hoe maak je de transitie naar industrie 4.0 op een participatieve manier?
Hoe maak je de transitie naar industrie 4.0 op een participatieve manier?

Het BOOT-project is van start! Lees meer over de waarom en wat van participatieve implementatietrajecten voor operator ondersteunende technologie binnen een industry 4.0 context.

Publicaties
Verslag Data-Date #4: AI en publieksparticipatie
Verslag Data-Date #4: AI en publieksparticipatie

Hoe kan je als AI-ontwikkelaar gebruikers en andere belanghebbenden betrekken in je project?

Publicaties
27 oktober 2020: Data-Date 4 'AI en (Publieks)participatie'
27 oktober 2020: Data-Date 4 'AI en (Publieks)participatie'
Publicaties
Hoe betrek je stakeholders in de uitwerking van een beleid of strategie rond data en AI?
Hoe betrek je stakeholders in de uitwerking van een beleid of strategie rond data en AI?

Hoe zet je een participatief traject met je stakeholders op? Dit artikel reikt enkele handvaten aan voor een bottom-up beleids- en/of strategievorming rond data en AI.

Publicaties