Studie

ALLAI en Kenniscentrum voor Data & Maatschappij zijn verheugd te hebben bijgedragen aan de Nederlandse versie van de brochure “Artificiële Intelligentie, Mensenrechten, Democratie en de Rechtstaat - een Introductie”, op basis van de primer opgesteld door The Alan Turing Institute.

Eind 2020 heeft het Ad-Hoc Comité inzake AI van de Raad van Europa (CAHAI) geconcludeerd dat een nieuw juridisch kader voor AI vereist is. Deze conclusie volgt uit een Haalbaarheidsstudie van CAHAI waarin wordt geconcludeerd dat de huidige regels en rechtsstelsels niet toereikend zijn om fundamentele waarden op het terrein van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat te waarborgen in de context van AI. Evenmin zijn ze geschikt om een voldoende betrouwbare innovatieve omgeving te creëren om AI en data-intensieve technologieën in de juiste richting te sturen.

Doel van deze brochure is om de belangrijkste concepten en beginselen uit de Haalbaarheidsstudie van CAHAI bij het brede publiek te introduceren. De brochure bevat tevens achtergrondinformatie over AI-innovatie, de impact van AI op mensenrechten, democratie en de rechtstaat en handhavingsmechanismen. Deze brochure is ontworpen om een zinvolle en geïnformeerde deelname van een inclusieve groep belanghebbenden aan het debat te faciliteren.

Deze Nederlandse versie is verzorgd door mr. Catelijne Muller (die als expert heeft bijgedragen aan de Haalbaarheidsstudie met haar rapport “The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights, Democracy and the Rule of Law”), en Prof. Peggy Valcke, vice-president van CAHAI.

Mocht u vragen hebben n.a.v. het lezen van de brochure, neemt u dan contact op met:

mr. Catelijne Muller, ALLAI

Prof. Peggy Valcke, KDM

Download de brochure hier