Tag: CiTiP KU Leuven

Blog Tervel Bobev: De Definitie van AI in de AI-Verordening: Een Spelletje Ezeltje Prik?
Blog Tervel Bobev: De Definitie van AI in de AI-Verordening: Een Spelletje Ezeltje Prik?

De goedkeuring van de AI-verordening door het Europees Parlement heeft geen einde gemaakt aan de discussie rond de juridische definitie van AI. Integendeel, er heerst meer dan ooit onduidelijkheid over wat het begrip precies inhoudt.

Publicaties
Ethical Innovation Lab: putting responsible AI at the heart of your organisation - build your ethical innovation policy block-by-block
Ethical Innovation Lab: putting responsible AI at the heart of your organisation - build your ethical innovation policy block-by-block
Publicaties
LAILEC 2024 - Beyond the Rules: Regulatory Frontiers in AI and Data
LAILEC 2024 - Beyond the Rules: Regulatory Frontiers in AI and Data
Publicaties
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act
Publicaties
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act - part 2
Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act - part 2
Publicaties
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?
brAInfood: Hoe is de AI-levenscyclus gereguleerd?

In deze brAInfood bekijken we verschillende legale regimes tijdens verschillende fasen in de AI-levenscyclus. We bespreken de meest relevante regimes in een handig overzicht.

Publicaties
Slimme Stad, Tevreden Burger? Verslag
Slimme Stad, Tevreden Burger? Verslag

Wij organiseerden, in samenwerking met VVSG en SPECTRE, een namiddag rond Inspraak en afwegingen bij datatoepassingen voor lokale uitdagingen. Hier vind je het verslag en de presentaties.

Publicaties
Verslag Data-Date: Hoe voorbereiden op de AI en Data Act
Verslag Data-Date: Hoe voorbereiden op de AI en Data Act

Tijdens deze Data-Date bespraken we de mogelijke impact van de aankomende Europese regulering voor data en AI op de activiteiten van Vlaamse bedrijven en andere organisaties.

Publicaties
Interview: KCDS- CiTiP Fellow Jan Kleijssen over het AI-verdrag van de Raad van Europa
Interview: KCDS- CiTiP Fellow Jan Kleijssen over het AI-verdrag van de Raad van Europa

Jan Kleijssen was directeur voor de informatiemaatschappij en actie tegen misdaad bij de Raad van Europa onder het directoraat mensenrechten en rechtstaat. Momenteel is hij consultant en adviseur bij ALLAI en lesgever bij LUISS in Rome. Bij de Raad van Europa werkte hij onder andere aan het Verdrag rond Artificiële Intelligentie (AI) dat de Raad ontwikkelt. In dit interview vertelt hij meer over het opkomend Verdrag, over de Raad van Europa en over de impact van het Verdrag op Vlaamse stakeholders. Hij was een KCDS-CITIP Fellow in april en gaf in dat kader verschillende gastcolleges en lezingen in Leuven.

Publicaties
Paper: Belgian and Flemish Policy Makers’ Guide to AI Regulation
Paper: Belgian and Flemish Policy Makers’ Guide to AI Regulation

In deze bijdrage [EN] bespreekt Joanna Bryson (Professor Ethics and Technology, The Hertie School of Governance) hoe regulering van AI best wordt aangepakt, op nationaal en internationaal beleidsniveau.

Publicaties
brAInfood: Belangrijke auteursrechtelijke overwegingen met betrekking tot tekst-naar-x-generatoren
brAInfood: Belangrijke auteursrechtelijke overwegingen met betrekking tot tekst-naar-x-generatoren

In deze brAInfood geven we een korte inleiding op tekst-naar-x-generatoren en worden enkele juridische overwegingen toegelicht op het vlak van auteursrecht

Publicaties
Closing Event of the Beyond Cosmethics IdeaLab: "Responsible Ethics for Responsible Innovation"
Publicaties
Paper: How to Ensure Effective Enforcement of the Artificial Intelligence Act?
Paper: How to Ensure Effective Enforcement of the Artificial Intelligence Act?

In deze bijdrage (in het Engels) gaat Martin Ebers (University of Tartu) dieper in op de vraag of de voorgestelde AI Verordening (AI Act) op effectieve wijze kan worden gehandhaafd. De auteur toont aan dat dit momenteel niet het geval is en doet daarbij eveneens een aantal aanbevelingen.

Publicaties
Terugblik Flanders AI Forum 2022
Terugblik Flanders AI Forum 2022

Het Flanders AI Forum was een succes: we blikken terug op de bijdrages van het Kenniscentrum Data & Maatschappij.

Publicaties
4th RAILS-Conference: „Standardization of Artificial Intelligence“
4th RAILS-Conference: „Standardization of Artificial Intelligence“
Publicaties
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!
Afspraken en autoriteiten voor algoritmes: ze zijn er al!

In tijden van 'AI-gekte' wil CiTiP KULeuven oproepen tot de nodige zorgvuldigheid en tot een gerichte aanpak met betrekking tot de regulering van AI technologie. Immers, wie pleit voor een volledig nieuw juridisch kader voor AI veronderstelt dat de huidige kaders onvoldoende zijn én/of dat meer of nieuwe wetgeving sowieso beter is. Vaak gaat het daarbij om voorstellen van nieuwe regels of (op te richten) autoriteiten, en dan bij voorkeur op Europees niveau. En hoewel wetgevende initiatieven en voorstellen zeker een meerwaarde kunnen zijn, moet de insteek ervan toch in een gepast perspectief worden geplaatst.

Publicaties
Data-date Legal Tech - what's the story?
Data-date Legal Tech - what's the story?
Publicaties
LAILEC  2022
LAILEC 2022
Publicaties
Fiche: Wat ontdek en leer je met legal design?
Fiche: Wat ontdek en leer je met legal design?

Deze fiche omvat een beschrijving van de verschillende fases van een legal design proces, telkens met een voorbeeldcase ter illustratie.

Publicaties
Rapport: legal design 2021
Rapport: legal design 2021

In 2021 organiseerden we onze eerste ‘legal design workshop’. In dit rapport kan je meer lezen over hoe we dat hebben aangepakt en wat we hiervan hebben geleerd.

Publicaties
Opinie: Meer AI met minder gegevens: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd
Opinie: Meer AI met minder gegevens: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is AI geen synoniem voor big data. Er bestaan immers ook alternatieve benaderingen, die inzetten op het maximaal uitwisselen en (her)gebruiken van bestaande, kleinere, datasets. Thomas Gils identificeert enkele aandachtspunten: we moeten focussen op kwalitatieve ontsluiting, en we moeten 'policy prototyping' integreren in het beleidsproces.

Publicaties
Gastblog: EDPB-EDPS Opinion: four lessons for the AI Regulation and data protection
Gastblog: EDPB-EDPS Opinion: four lessons for the AI Regulation and data protection

Op 18 juni 2021 hebben het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor-EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van een AI Verordening. In deze blogpost worden enkele bevindingen van het gezamenlijk advies 5/2021 van de EDPB/EDPS door Jenny Bergholm besproken, met name wat betreft de relatie met het EU-kader voor gegevensbescherming.

Publicaties
VAIA Presents: Schade door AI: enkele uitdagingen ... (door Jan De Bruyne)
VAIA Presents: Schade door AI: enkele uitdagingen ... (door Jan De Bruyne)
Publicaties
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?

Op 18 juni 2021 hebben het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor-EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van een AI Verordening. In deze blogpost worden enkele bevindingen van het gezamenlijk advies 5/2021 van de EDPB/EDPS door Jenny Bergholm besproken, met name wat betreft de relatie met het EU-kader voor gegevensbescherming.

Publicaties
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU

In deze Engelstalige gastbijdrage, eerder verschenen bij CiTiP KU Leuven, pleit Jan Czarnocki voor een technologieneutrale en op misbruik gerichte regulering van AI.

Publicaties
Rapport: Bevoegdheden en het delen van gegevens [update]
Rapport: Bevoegdheden en het delen van gegevens [update]

In dit rapport staat de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus en de impact ervan op data-gedreven beleid en onderzoek centraal.

Publicaties
Artificiële intelligentie, mensenrechten, democratie, en de rechtsstaat: Een introductie.
Artificiële intelligentie, mensenrechten, democratie, en de rechtsstaat: Een introductie.

Voorbereid ter ondersteuning van de Haalbaarheidsstudie, aangenomen door het Ad-Hoc Comité inzake Artificiële intelligentie Van de Raad van Europan (CAHAI)

Publicaties
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI
Ethische principes en (niet-)bestaande juridische regels voor AI

Een praktische gids

Publicaties
Kennis en perceptie van de bevolking ten aanzien van AI
Kennis en perceptie van de bevolking ten aanzien van AI

In deze studie wordt met behulp van een representatieve bevolkingsbevraging inzicht geboden in de kennis en perceptie van de bevolking met betrekking tot AI

Publicaties
Paper: News Recommenders and Cooperative Explainability
Paper: News Recommenders and Cooperative Explainability

Er wordt veel politieke, academische, en technische energie gestoken in het proberen uitleggen van Artificiële Intelligentie (AI). Maar door wie moet AI worden uitgelegd, aan wie, en waarom? In deze visiepaper (EN) wordt het concept coöperative explainability geïntroduceerd.

Publicaties
Sport, artificiële intelligentie en recht
Sport, artificiële intelligentie en recht

Het toenemende gebruik van AI in sport brengt een aantal juridische (en ethische) uitdagingen met zich mee. Jan De Bruyne en Michiel Fierens lichten toe.

Publicaties
Wij lazen dit voor jou: ‘Do You Believe in FAIR-y-tales? An Overview of Microsoft’s New Toolkit for Assessing and Improving Fairness of Algorithms’
Wij lazen dit voor jou: ‘Do You Believe in FAIR-y-tales? An Overview of Microsoft’s New Toolkit for Assessing and Improving Fairness of Algorithms’

TLDR; Een overzicht van Microsoft Fairlearn, een toolkit om AI-systemen te beoordelen en te verbeteren.

Publicaties
Artificiële intelligentie en gegevensbescherming: een verkennende gids
Artificiële intelligentie en gegevensbescherming: een verkennende gids

Met deze gids willen we organisaties en gebruikers informatie geven over de toepassing van de AVG bij het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen. Anderzijds vormt deze gids het raamwerk waar andere praktische instrumenten uit zullen volgen.

Publicaties
Wij vatten voor jou samen: Een Pan-Europese toolbox en richtsnoeren voor de ontwikkeling en het gebruik van COVID-19 gezondheidsapps
Wij vatten voor jou samen: Een Pan-Europese toolbox en richtsnoeren voor de ontwikkeling en het gebruik van COVID-19 gezondheidsapps

In deze bijdrage geven enkele onderzoekers verbonden aan het Kenniscentrum en CiTiP een duidelijk en chronologisch overzicht van enkele belangrijke Europese initiatieven over de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke apps.

Publicaties
Blog: 5 Vuistregels om de toepasbaarheid van de GDPR op AI trainingsdata te herkennen
Blog: 5 Vuistregels om de toepasbaarheid van de GDPR op AI trainingsdata te herkennen

In deze blogpost beschrijft Brahim Bénichou, onderzoeker bij CitiP KU Leuven vijf regels om de toepasbaarheid van de GDPR op AI trainingsdata te herkennen

Publicaties
Paper: 'Robotisering en werk in coronatijden: een kijk op het nieuwe DNA van de arbeidsmarkt.'
Paper: 'Robotisering en werk in coronatijden: een kijk op het nieuwe DNA van de arbeidsmarkt.'

Deze visiepaper, geschreven door Simon Taes en Frank Hendrickx (KU Leuven), brengt enkele juridische gevolgen in kaart bij de introductie van robots op de werkvloer.

Publicaties
Paper: 'Killer robots: zegen of vloek?'
Paper: 'Killer robots: zegen of vloek?'

Zowel op nationaal als internationaal vlak wordt sinds een aantal jaren veel gediscussieerd over Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), ook wel ‘killer robots’ genoemd. Een paper van prof. Lode Lauwaert.

Publicaties
3/6/2020LAILEC 2020: The Good, the Bad and the Regulated In Search of a Common Denominator for AI in Business and Society
Publicaties
Oproep: KCDS-CiTiP Fellowships
Oproep: KCDS-CiTiP Fellowships

Ben je een onderzoeker of expert in de juridische en legale aspecten van AI? Stel je dan nu kandidaat voor de KCDS-CiTiP Fellowships (text in English)

Publicaties
Paper: 'Emotional AI: A societal challenge'
Paper: 'Emotional AI: A societal challenge'

Hoe moeten we als samenleving omgaan met AI technologie die onze privé-levens doordringt, en intieme delen van ons leven bepaalt? Lees de visie van professor Andrew McStay.

Publicaties
Paper: 'Regulating Healthcare Robot and AI Technologies'
Paper: 'Regulating Healthcare Robot and AI Technologies'

Paper over de regulering van robot- en AI-technologie in de gezondheidszorg, geschreven door dr. Eduard Fosch-Villaronga

Publicaties
Paper: 'Against opacity in digital political campaigns'
Paper: 'Against opacity in digital political campaigns'

Er is nood aan een ethische gedragscode voor transparante, uitlegbare, geciviliseerde en informatieve digitale politieke campagnes als die gebruik maken van AI.

Publicaties
Paper: 'Gelaatsherkenning in publieke ruimtes'
Paper: 'Gelaatsherkenning in publieke ruimtes'

Geautomatiseerde gelaatsherkenning is op dit moment een ‘hot topic’, met zowel voor – als tegenstanders. Met zijn paper “Gelaatsherkenning in publieke ruimtes” wil Wim De Mulder dan ook een breed publiek aanspreken en tevens een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat.

Publicaties
Paper: 'Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence'
Paper: 'Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence'

In deze paper focust Jacob Turner op drie praktische stappen die Vlaanderen moet zetten om het ethische discours over AI te vertalen van vage principes naar praktische instrumenten voor de overheid.

Publicaties