Paper

Paper: 'Against opacity in digital political campaigns'

Vian Bakir

Professor of Journalism & Political Communication
Bangor University, UK

"Online politieke campagnes roepen veel vragen op sinds het referendum over de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vaak zijn online politieke campagnes erg ondoorzichtig. Zo is het niet altijd duidelijk waar het geld voor deze campagnes vandaan komt en welke bedragen ervoor worden ingezet. Ook controversieel is het gebruik van gespecialiseerde dataminingdiensten die helpen bij het profileren van het doelpubliek. Daarom hebben we nood aan een ethische gedragscode voor transparante, uitlegbare, geciviliseerde en informatieve digitale politieke campagnes", zegt professor Vian Bakir.

Politici en politieke partijen maken in toenemende mate gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) bij hun politieke campagnes. Campagnevoerders profileren bijvoorbeeld de kiezer en richten zich op hun doelgroep met een op maat gemaakte boodschap. Bakir wijst politici erop dat ze een prioriteit moeten maken van het vergroten van de transparantie en uitlegbaarheid van hun politieke campagnes. Dat moet kiezers beter in staat stellen om de campagneboodschappen waaraan ze worden blootgesteld, te beoordelen. Een ethische gedragscode kan daarbij helpen.

Financiering en profilering

Bakir bestudeerde de Brexitcampagnes en identificeerde op basis daarvan twee grote problemen met online politieke campagne:

  • Er is onduidelijkheid over het overschrijden van de uitgavenlimieten, over de coördinatie met andere campagnes en het delen van data met andere belangengroepen
  • Er is ondoorzichtigheid over welke dataminingdiensten worden ingezet bij politieke campagnes. Het gebruik van dergelijke instrumenten is vooral problematisch wanneer de boodschappen emotioneel en misleidend zijn, geprofileerd op een bepaalde publiek dat ontvankelijk is voor de boodschap in kwestie.

Bakir vreest dat deze problemen kunnen verergeren doordat het gebruik van AI in politieke campagnes steeds toeneemt. Ze ziet vier manieren waarop dit de democratie kan benadelen:

  • Burgers zijn minder goed in staat om weloverwogen keuzes te maken
  • Discussies op nationaal raken meer versnipperd en het moeilijker om politieke campagnevoerders ter verantwoording te roepen
  • Er ontstaat een groter risico op een gerichte onderdrukking van kiezers
  • De technologie maakt het mogelijk om mensen uit te buiten door in te spelen op hun psychologische kwetsbaarheid

Een ethische gedragscode

Volgens Bakir kan een ethische gedragscode de problemen beperken. Maar wat moet precies worden opgenomen in zo’n ethische gedragscode?

  • Zorg voor transparantie: Maak duidelijk dat de politieke boodschappen online afkomstig zijn van een partij, welk middelen campagnevoerders besteden aan digitale campagnes en wat met deze middelen gebeurt.
  • Verhoog de uitlegbaarheid: Als de campagnes gebruik maken van AI om kiezers te profileren, geef dan uitleg over de profilering van deze kiezers.
  • Hou het geciviliseerd: Campagnemateriaal moet beleefd zijn (niet vervelend, agressief, oneerbiedig, of geforceerd om woede en verontwaardiging uit te lokken) en mag anderen niet aanzetten tot het plegen van misdaden (bijv. het afleggen van valse verklaringen over het persoonlijke karakter of gedrag van kandidaten).
  • Geef betrouwbare informatie: Campagnes moeten de kiezers voldoende informatie geven om vrijelijk een geïnformeerd oordeel te kunnen vellen. De verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw, volledig, onvervormd en relevant zijn.

Deze paper geeft de visie van de auteur weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI.

“Er is nood aan een ethische gedragscode voor transparante, uitlegbare, beleefde en informatieve digitale politieke campagnes als die gebruik maken van AI.”
Professor Vian Bakir