Paper

Dr. Jacob Turner

Barrister, Fountain Court Chambers
Author of Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence (Palgrave Macmillan, 2018)

In deze paper focust Jacob Turner op drie praktische stappen die Vlaanderen moet zetten om het ethische discours over AI te vertalen van vage principes naar praktische instrumenten voor de overheid.

Op dit moment is machine learning de meest prominente en meest gebruikte AI-technologie. Het is belangrijk dat een definitie van AI technologieneutraal is, want het beleid van Vlaanderen moet toekomstgericht zijn, zodat het ook kan worden toegepast op technologieën die in de komende jaren zullen worden ontwikkeld.

Er bestaan al een aantal ethische codes voor AI. Desondanks hebben deze principes geen rechtskracht en zijn ze ook vaag over de toepassing ervan. Door de grote investering in de ontwikkeling van AI heeft Vlaanderen volgens de auteur nu de kans om de principes om te zetten in de praktijk door drie beleidsvoorstellen te implementeren.

  1. Ten eerste is het belangrijk om burgers en stakeholders te betrekken. Op die manier kunnen de burgers en de groepen die het meest beïnvloed worden door de technologie, deel uitmaken van het proces. Twee van de belangrijkste factoren voor het succes in dit verband zijn voorlichting en het onderwijs.
  2. Ten tweede is dit het juiste moment om van AI-ingenieur een gereguleerd beroep te maken. Een gestandaardiseerde beroepskwalificatie zou de regel moeten worden bij het aanwerven van AI-technici.
  3. Ten slotte zou Vlaanderen een pionier moeten zijn van een burgercode voor AI-ethiek, namelijk een licentie voor het veilig en ethisch gebruik van AI. Kortom, men zou zich moeten houden aan bepaalde minimumnormen wanneer men in staat is om enige invloed uit te oefenen op de keuzes die de AI maakt.

Deze paper (in het Engels) werd geschreven in het kader van het fellowship van auteur Dr. Jacob Turner aan het Kenniscentrum Data & Maatschappij en het Centre for IT & IP Law (CiTiP) in December 2019.

Deze paper geeft de visie van de auteur weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI.