Paper

Robotisering en werk in coronatijden: een kijk op het nieuwe DNA van de arbeidsmarkt

  • Simon Taes, Doctoraatsbursaal Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven
  • Frank Hendrickx, Gewoon hoogleraar Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven

Kunnen robots de samenleving helpen tijdens deze crisisperiode veroorzaakt door het coronavirus? In talloze landen worden slimme robots momenteel ingezet om bijvoorbeeld de ziekenhuiskamers te ontsmetten of de coronamaatregelen te handhaven. Ook in België doen robots momenteel de intrede in ziekenhuizen om patiënten in contact te brengen met hun familieleden of ter ondersteuning van ziekenhuispersoneel. Deze paper brengt enkele juridische gevolgen in kaart bij de introductie van robots op de werkvloer.

Hoewel deze robots als helden worden onthaald tijdens de coronacrisis, mag men niet vergeten dat zij een grote impact kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Deze paper gaat dieper in op de vraag of werknemers, die momenteel tijdelijk werkloos zijn, massaal kunnen worden afgedankt en vervangen worden door robots. Volgens de bestaande wetgeving kan dit niet zomaar, omdat een werkgever zijn werknemers moet betrekken bij deze beslissing. Daarnaast rijzen er in de huidige wetgeving ook heel wat vragen naar de veiligheids- en gezondheidsverplichtingen als het personeel moet samenwerken met autonome robots, zelfs in tijden van de coronacrisis. De paper gaat tot slot in op het privacyvraagstuk van robotisering. Dit vraagstuk stelt zich nu opnieuw scherp, omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, zoals lichaamstemperatuur, noodzakelijk is in de strijd tegen COVID-19.

“Nog langer wachten met de opmaak van de ‘robotagenda’ blijkt niet langer een optie.”

Deze paper richt zich in de eerste plaats op beleidsmakers. Zij spelen een belangrijke rol in hoe de maatschappij omgaat met robotisering. Het belang van deze rol neemt alleen maar toe tijdens deze crisisperiode. Nog langer wachten met de opmaak van de ‘robotagenda’ blijkt niet langer een optie.

Het is tijd om snel en correct te handelen, zodat de robotisering de maatschappij kan vooruithelpen en levens kan redden. De paper wenst in de tweede plaats ook een standpunt in te nemen in het ruimere robotiseringsdebat en juridische inzichten te bieden aan ondernemingen die autonome robots willen toepassen in hun bedrijf.

Deze paper geeft de visie van de auteurs weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI.