Tool


Tool: AI in de zorg

Met deze kaartenset, ontwikkeld door Dwengo vzw en UGent, kan je de leerlingen laten stilstaan bij de ethische aspecten van nieuwe technologieën. Hoe zit het met privacy? Komen de sociale contacten niet in het gedrang? Welke technologieën worden met open armen ontvangen? Wat is niet wenselijk? Zijn de nieuwe technologieën voor iedereen betaalbaar? Ontdek elkaars antwoord op deze vragen door de kaartenset te gebruiken in de klas.

Hoe de kaartenset gebruiken?

 • Zet de kaartenset bijvoorbeeld in voor een STEM-les, in een taalles, in een vak filosofie of in een levensbeschouwelijk vak. Je kan ze ook vakoverschrijdend inzetten.
 • Je kan er bv. leerdoelen mee behandelen rond mediawijsheid, burgerzin en STEM. Denk bv. aan leren debatteren, aan datawijsheid of aan de wisselwerking tussen ontwikkelingen in de wetenschap en de maatschappij.
 • Je kan de kaarten gebruiken om te werken aan sociale, communicatieve en culturele vaardigheden.
 • Je laat leerlingen reflecteren over waarden en normen en laat ze voor en tegen een visie argumenteren. Bij het horen van andere meningen stellen ze misschien de eigen visie in vraag. Aan de hand van de kaartenset leer je leerlingen kritisch denken, en je brengt ze inzichten bij in de eigen cultuur. Heb ook aandacht voor diversiteit door sommige stellingen ook eens vanuit waarden uit een andere cultuur te bekijken.

Wat je moet weten?

 • voor wie: leerkrachten
 • projectfase: ideatie
 • prijs: vrij beschikbaar als download
 • taal: Nederlands

Bij deze kaartenset hoort ook een handleiding.

Wat komt er aan bod?

De kaartenset bevat 32 stellingen met elk een bijbehorende afbeelding. De stellingen
kunnen bekeken worden vanuit het perspectief van een patiënt, een zorgverlener of een
kritische burger
, en beslaan drie categorieën:

 1. een stelling over technologische vernieuwing,
 2. een stelling over een sociale interactie,
 3. een stellign die doet nadenken over data en privacy.

Bij elke kaart is reeds gekozen voor een bepaalde categorie en een bepaald perspectief,
maar dat sluit niet uit dat ook andere categorieën en perspectieven aan bod kunnen
komen.

Downloads

Je kan de kaartenset ook bestellen via de webshop van Dwengo vzw voor 10 euro.