Tool

Data Ethics Framework

Dit ethische kader is bedoeld voor overheidsinstellingen. Het kan evenwel ook nuttig zijn voor andere organisaties.

Deze gids is ontwikkeld door de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Er zijn verschillende gidsen uitgebracht die als doel hebben om de publieke sector te helpen bij het gebruik van AI.

Wat je wil weten voor je verder leest:

 • Doelgroep: personen die met data in contact komen in de publieke sector
  (dataprofessionals), beleidsmakers, operationeel personeel en personen
  die helpen inzicht te krijgen in die data
 • Procesfase: ontwikkeling, evaluatie en iteratie
 • Systeem onderdeel: datagebruik en -verwerking, gehele toepassing, gebruikers, context van AI-systeem
 • Prijsindicatie: vrij beschikbaar

Methode

Deze gids vertrekt van zeven centrale principes die met de omgang van data te maken hebben. Deze principes zijn:

 1. Begin met een duidelijke nood van de gebruiker.
 2. Wees bewust van welke wetgeving en ethische codes van toepassing zijn.
 3. Gebruik niet meer data dan nodig is om de nood van de gebruiker op te lossen.
 4. Begrijp de tekortkomingen van je data.
 5. Zorg ervoor dat je bewust bent van je eigen technische vaardigheden.
 6. Zorg ervoor dat je werk transparant en verantwoord is.
 7. Zorg ervoor dat datagebruik altijd op verantwoorde wijze gebeurt.

Elk van deze principes heeft een langere omschrijving en er zijn templates die je kan gebruiken om deze principes juist te documenteren. Ze hebben een werkboek ontwikkeld die je kan gebruiken om de bovenstaande principes te documenteren.

Resultaat

Deze methode levert duidelijke documentatie op van de implementatie van de bovenstaande principes en zorgt ervoor dat ethiek, en met name ethiek rondom datagebruik, een belangrijk deel wordt van het teamdenken.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
 • Integriteit
 • Diversity, Non-discrimination & Fairness
 • Eerlijkheid
 • Objectiviteit
 • Onpartijdigheid

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.