Tag: Rapport: Tools voor Ethiek

Tool: AI Explainability 360 Open Source Toolkit
Tool: AI Explainability 360 Open Source Toolkit

Een goede manier om kennis te maken met het idee van explainable AI is te vinden in de AI Explainability 360 Open Source Toolkit van IBM Research. Daarnaast bieden zij ook meerdere algoritmes aan als begin punt van explainable AI.

Publicaties
Tools, Tools, Tools
Tools, Tools, Tools

Op 16 januari heeft het Kenniscentrum Data & Maatschappij een rapport uitgebracht met daarin de verschillende tools voor ethiek & AI. In de sectie tools hebben we nu voor elk van deze tools een korte beschrijving gemaakt. Dit om het makkelijker te maken om een keuze te maken.

Publicaties
Tool: Ethical OS Toolkit
Tool: Ethical OS Toolkit

De Institute for the Future (IFTF) en het Omidyar Network hebben een toolkit ontwikkeld die moet helpen om moeilijk te voorspellen en onwelkome consequenties bij het ontwikkelen van producten en projecten, gebaseerd op AI, te voorkomen.

Publicaties
Tool: Data Ethics Canvas
Tool: Data Ethics Canvas

Het Data Ethics Canvas, ontwikkeld door het Open Data Institute, geeft handvaten om ethische vragen te behandelen tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van het product.

Publicaties
Tool: The Tarot Cards of Tech
Tool: The Tarot Cards of Tech

Een onderdeel van het ontwerp van nieuwe technologieën is om te bedenken welke impact het zal hebben op de wereld. Daarom heeft Artefact de Tarot Cards of Tech ontwikkeld. Deze kaarten zijn bedoeld om tijdens vergaderingen een informele impact assessment te doen.

Publicaties
Tool: Aanpak begeleidingsethiek
Tool: Aanpak begeleidingsethiek

De aanpak begeleidingsethiek heeft als doel om door middel van een workshop een dialoog aan te gaan over de connectie tussen ethiek en technologie.

Publicaties
Tool: Artificiële Intelligentie Impact Assessment (AIIA)
Tool: Artificiële Intelligentie Impact Assessment (AIIA)

Met Artificiële Intelligentie Impact Assessment (AIIA) kan je op een gestructureerde manier de (maatschappelijke) baten van een AI-systeem of toepassing duidelijk in kaart brengen en evalueren.

Publicaties
Tool: Aequitas
Tool: Aequitas

Aequitas is een auditing tool die nakijkt of er vooroordelen aanwezig zijn in de data en in de modellen die je gebruikt. Dit gebeurt in de vorm van een audit die uitgevoerd kan worden via een desktop of online tool.

Publicaties
Tool: AI Maturity Tool
Tool: AI Maturity Tool

De AI Maturity Tool is een vragenlijst waarmee je kan achterhalen in hoeverre jouw organisatie klaar is om met AI aan de slag te gaan.

Publicaties
Tool: Building an Algorithm Tool
Tool: Building an Algorithm Tool

Met de 'Building an Algorithm' tool stel je ethische vragen tijdens het gehele AI-proces: het ontwerp, de bouw, de testfase en de implementatie van de AI-toepassing.

Publicaties
Tool: Data Ethics Guide
Tool: Data Ethics Guide

De makers van deze gids willen de problematiek rondom ethiek belichten en behapbaar maken voor bedrijven. Ze introduceren verschillende concepten hoe ethiek binnen een bedrijf kan worden onderzocht. Dit doen zij door middel van vragen, die helpen bepalen wat de huidige ethische situatie is.

Publicaties
Tool: AI System Ethics Self-Assessment Tool
Tool: AI System Ethics Self-Assessment Tool

Wil je weten hoe ethisch jouw AI-toepassing is? Deze tool helpt je bij het zelf inschatten van vier ethische principes.

Publicaties
Tool: People+ AI Guidebook
Tool: People+ AI Guidebook

De principes besproken in deze gids zijn bedoeld om user experience (UX) professionals en product managers te helpen met een human-centered aanpak van AI. Deze gids helpt hen de gebruiker centraal te stellen bij het ontwikkelen van een AI-toepassing.

Publicaties
Tool: Unbias Toolkit
Tool: Unbias Toolkit

Deze door en voor jongeren gemaakte toolkit is bedoeld om de online ervaringen van jongeren te delen met beleidsmakers, regulators en de ICT-industrie.

Publicaties
Tool: Principles for Accountable Algorithms en Social Impact Statement for Algorithms
Tool: Principles for Accountable Algorithms en Social Impact Statement for Algorithms

Deze tool wil de volgende ethische principes bevorderen: verantwoordelijkheid, verklaarbaarheid, accuraatheid, controleerbaarheid en eerlijkheid.

Publicaties
Tool: Data Ethics Decision Aid (DEDA)
Tool: Data Ethics Decision Aid (DEDA)

Deze tool is gemaakt voor en met data-scientists. Ze bestaat uit verschillende methodieken die je allemaal kan inzetten bij het begin van een project. Met deze tool kan je ethische kwesties en beslissingen documenteren, bijvoorbeeld ter verantwoording naar stakeholders.

Publicaties
Tool: Data Ethics Framework
Tool: Data Ethics Framework

Dit ethische kader is gericht naar overheidsinstellingen. Het kan evenwel ook nuttig zijn voor andere organisaties.

Publicaties
Tool: SDoC for AI / AI service FactSheets
Tool: SDoC for AI / AI service FactSheets

De auteurs van dit artikel stellen dat leveranciers van AI-toepassingen voor elk product een ‘fact sheet’ moeten creëren, waarmee ze aantonen dat de toepassing ‘conform’ is (een SDoC of ‘supplier’s declarations of conformity’), net zoals dat ook voor andere producten gebeurt.

Publicaties
Tool: Ethics framework van Machine Intelligence Garage
Tool: Ethics framework van Machine Intelligence Garage

Het Ethics framework van het innovatiecentrum Machine Intelligence Garage bestaat uit zeven principes met elk een set vragen die kunnen leiden tot een beter begrip van hoe je moet omgaan met ethiek in je design.

Publicaties
Tool: Responsible AI Diagnostic
Tool: Responsible AI Diagnostic

Deze tool is een zelfevaluatie aan de hand van een vragenlijst. Deze kan helpen om te bepalen of jouw bedrijf klaar is voor het maken van een robuuste, veilige en ethische AI-oplossing.

Publicaties
Rapport: Tools voor ethiek bij AI
Rapport: Tools voor ethiek bij AI

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij brengt een rapport naar buiten waarin we tools vergelijken die een kader bieden om ethiek te betrekken bij de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van toepassingen die gebruik maken van artificiële intelligentie (AI).

Publicaties