Tool

Unbias Toolkit

Deze door en voor jongeren gemaakte toolkit is bedoeld om de online ervaringen van jongeren te delen met beleidsmakers, regulators en de ICT-industrie.

De toolkit is ontwikkeld in het kader van het Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) project “UnBias: Emancipating Users Against Algorithmic Biases for a Trusted Digital Economy”.

Wat je wil weten voor je verder leest:

  • Doelgroep: jongvolwassenen (internetgebruikers), IT-providers, beleidsmakers, regulatoren, en meer
  • Procesfase: probleemanalyse en ideatie, evaluatie en iteratie
  • Systeem onderdeel: gehele toepassing, gebruikers en andere belanghebbenden (beleidsmakers, IT providers, ...), context AI-systeem
  • Prijsindicatie: vrij beschikbaar

Methode

De toolkit bestaat uit meerdere elementen:

1. Handbook

2. Awareness Cards

3. TrustScape

4. MetaMap

5. Value Perception Worksheets

Het is mogelijk om onderdelen van deze toolkit te gebruiken of de volledige workshop te organiseren met jongeren. Dit is afhankelijk van het doel van je AI-systeem. Ook is het mogelijk om de oefeningen te doen met een team dat aan de toepassing werkt, ondanks het feit dat zij niet de originele doelgroep vormen. Er is een speciaal handboek voor diegene die de workshop organiseert. Dit kan helpen bij het maken bij het omvormen van de workshop.

Resultaat

Deze workshop heeft geen direct resultaat in de vorm van een evaluatie. Wel zal de workshop ervoor zorgen dat er meer bewustzijn is van de ethische vragen die jongeren zich stellen. Wanneer een ontwikkelingsteam de toolkit gebruikt, kunnen de ethische reflecties ervoor zorgen dat zij de AI-applicatie gaandeweg op basis hiervan bijsturen.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
  • bias en vooroordelen
  • Diversity, Non-discrimination & Fairness
  • discriminatie
  • Transparency
  • vertrouwen
  • rechtvaardigheid

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.