beleidsmonitor

Europese Commissie – EU-strategie voor Web 4.0 en virtuele werelden

Op 11 juli 2023 heeft de Europese Commissie voorgesteld hoe ze de transitie naar de volgende generatie van het internet, Web 4.0, wil sturen om te zorgen voor een open, veilige, betrouwbare, eerlijke en inclusieve digitale omgeving voor Unieburgers, bedrijven en overheidsdiensten. – Het voorstel bevat enkele actiepunten die zijn gebaseerd op vier pijlers van digitalisering: vaardigheden, ondernemingen, overheidsdiensten en bestuur. Zo wil de Europese Commissie het bewustzijn over en de vaardigheden omtrent Web 4.0 en virtuele werelden bij het grote publiek vergroten (‘vaardigheden’), een Europees Web 4.0 industrieel ecosysteem ondersteunen (‘ondernemingen’), maatschappelijke vooruitgang en virtuele overheidsdiensten stimuleren (‘overheidsdiensten’) en wereldwijde normen voor open en interoperabele virtuele werelden en Web 4.0 promoten (‘bestuur’).

Wat: Beleidsoriënterend document, actieplan

Impactscore: 4

Voor wie: beleidsmakers, bedrijven actief in Web 4.0

URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3718

Aandachtspunten voor Vlaanderen: Vlaamse bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van virtuele werelden of Web 4.0- technologieën doen er goed aan te zorgen dat hun activiteiten afgestemd zijn met de acties die de Europese Commissie aanvoert en volgen de ontwikkeling van standaarden in de sector best nauwgezet op

Samenvatting

Zie EN-versie