Tag: EU

Europese Commissie – EU-strategie voor Web 4.0 en virtuele werelden
Europese Commissie – EU-strategie voor Web 4.0 en virtuele werelden

De Europese Commissie heeft een nieuw initiatief gelanceerd waarin ze haar visie en strategie rond Web 4.0 en virtuele werelden uit de doeken doet.

Publicaties
Europese Unie – Data Governance Act
Europese Unie – Data Governance Act

De Data Governance Act ("DGA") bevat nieuwe regels voor het delen van bepaalde beschermde gegevens waarover overheidsinstanties beschikken, alsook regels en vereisten voor gegevensbemiddelingsdiensten en organisaties voor gegevensaltruïsme.

Publicaties
brAInfood: Inzicht in toekomstige EU-wetgeving over data en algoritmes
brAInfood: Inzicht in toekomstige EU-wetgeving over data en algoritmes

Datagovernanceverordening, Digitaledienstenverordening en Digitalemarktenverordening: overzicht van kernbegrippen, potentiële impact en de verplichtingen.

Publicaties
Raad van de EU - Compromistekst AI Verordening
Raad van de EU - Compromistekst AI Verordening

De nieuwe compromistekst van de AI Verordening van de Raad van de EU is bekendgemaakt. De tekst, gepresenteerd door het Tsjechische voorzitterschap, volgt en bouwt voort op de eerdere (gedeeltelijke) compromissen onder het Sloveense en het Franse voorzitterschap.

Publicaties
Policy Prototyping: een beoordeling van de artikelen 5 en 6 van de Europese AI-verordening
Policy Prototyping: een beoordeling van de artikelen 5 en 6 van de Europese AI-verordening

Wat zijn de conclusies na het eerste policy prototyping-experiment van het Kenniscentrum Data & Maatschappij?

Publicaties
Europese Commissie - EU Strategie inzake standaardisering
Europese Commissie - EU Strategie inzake standaardisering

De Europese Commissie heeft een strategie voorgesteld ter versterking van Europese standaardisering.

Publicaties
Welke impact heeft de Data Governance Act en Data Act op het Vlaamse middenveld? [nieuwe datum]
Welke impact heeft de Data Governance Act en Data Act op het Vlaamse middenveld? [nieuwe datum]
Publicaties
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age
Europees Parlement – Draft Report on AI in the Digital Age

In dit voorstel van rapport worden de vele uitdagingen en opportuniteiten die gepaard gaan met AI beschreven en wordt een resem beleidsvoorstellen gelanceerd.

Publicaties
Beleidsmonitor update 2022
Beleidsmonitor update 2022
Publicaties
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?
Gastblog. The GDPR and the Artificial Intelligence Regulation – it takes two to tango?

Op 18 juni 2021 hebben het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor-EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van een AI Verordening. In deze blogpost worden enkele bevindingen van het gezamenlijk advies 5/2021 van de EDPB/EDPS door Jenny Bergholm besproken, met name wat betreft de relatie met het EU-kader voor gegevensbescherming.

Publicaties
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU
Gastblog. Good intentions, unintended consequences? How the Proposal for the AI Act might kick innovation out of the EU

In deze Engelstalige gastbijdrage, eerder verschenen bij CiTiP KU Leuven, pleit Jan Czarnocki voor een technologieneutrale en op misbruik gerichte regulering van AI.

Publicaties
Beleidsmonitor update
Beleidsmonitor update
Publicaties
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?
De Europese AI-regelgeving: wat houdt het voorstel in?

De wetgeving legt geharmoniseerde regels vast voor het op de markt brengen, het in dienst nemen en het gebruik van AI-systemen in de Europese Unie.

Publicaties
Europese Commissie – 2030  Digital Compass: the European way for the Digital Decade
Europese Commissie – 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade

Het Digitaal Kompas 2030 streeft naar een mensgerichte, duurzame visie op de digitale samenleving in het komende decennium om burgers en bedrijven in staat te stellen hun rechten uit te oefenen.

Publicaties