beleidsmonitor

Europese Commissie - Artificial Intelligence Act

Dit wetsvoorstel (voluit "Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence") moet van de Europese Unie de eerste regio ter wereld maken met specifieke regels voor AI. Het basisidee van het voorstel is dat mens en maatschappij centraal moeten staan bij het ontwikkelen, aanbieden en gebruiken van AI in Europa. Het voorstel bevat onder andere een verbod op AI-praktijken die strijdig worden geacht met de waarden en grondrechten van de EU en een uitgebreid hoofdstuk betreffende AI-systemen met een hoog risico.

Wat: Beleidsvoorstel

Impactniveau: 2

Het beleidsvoorstel is een laatste stap naar een wettelijk kader voor het gebruik van AI in de EU. Het voorstel bouwt voort op eerdere publicaties zoals de AI strategy, de Ethical Guidelines for Thrustworthy AI en de AI Whitepaper.

Het document