Webinar

Webinar: Exploring 5 key topics under the EU AI Act

29.02.2024 — 12:00‐13:00

De Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende Artificiële Intelligentie, ook gekend als de AI Act, is een van de meest spraakmakende Europese wetgevingsinitiatieven van de afgelopen jaren. De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Parlement waren intensief en duurden bijna 3 jaar. De tekst werd op 2 februari 2024 aangenomen door de Raad van de EU en zal later dit jaar worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Aanzienlijke tekstwijzigingen zijn niet meer mogelijk en nu de tekst publiek beschikbaar is, is dit een goed moment om eens van dichterbij te kijken naar wat er nu net is afgesproken.

Gedurende dit webinar zullen CiTiP-onderzoekers 5 kernonderwerpen onder de AI Act bespreken:

  • Definitie van AI: welke digitale technologie zal onder de AI Act vallen?
  • Toepassingsgebied: wat is de geografische, materiële en temporele reikwijdte van de AI Act?
  • Risico-categorieën: onder welke risico-categorieën kan AI-technologie vallen?
  • General Purpose AI-modellen: welk type AI-modellen wordt beschouwd als "general purpose"? Welke verplichtingen moeten zij naleven?
  • Regulatory Sandboxes: wat moeten we verwachten van "regulatory sandboxes"?

De sprekers zullen zich richten op het verduidelijken van de verschillende concepten en hun mogelijke impact op verschillende betrokken partijen. Tijdens een tweede webinar zullen we verder bouwen op deze onderwerpen en dieper ingaan op de verboden en hoog-risico AI-systemen, conformiteitsbeoordelingen, de "fundamental rights impact assessment" en de ondersteunende maatregelen voor KMO's.

Dit webinar zal plaatsvinden in het Engels.

Registratie

Registreer je voor dit webinar door een e-mail met je naam erin te sturen naar: law.citip.admin@kuleuven.be

Je ontvangt dan een bevestiging met een calendar-invite, waarin alle informatie staat die je nodig hebt om het webinar te volgen.

Locatie:
Online (Teams)

Keynote speakers:
Ivo Emanuilov, Katerina Yordanova, Matteo Frigeri, Abdullah Elbi en Thomas Gils.

Dit webinar is een initiatief van CiTiP en het Kenniscentrum Data & Maatschappij, met steun van de onderzoeksprojecten iMARS en FAITH.