blog

Kennis en perceptie van de bevolking ten aanzien van AI

18.11.2020

door Thom Snaphaan, Wim Hardyns & Koen Ponnet (UGent)

In deze studie, gebaseerd op een representatieve bevolkingsbevraging in Gent, onderzoeken de auteurs de kennis over artificiële intelligentie (AI) en de perceptie over het gebruik ervan in concrete toepassingen zoals door veiligheidsdiensten.

De voornaamste conclusies:

  • De kennis over AI is niet gelijk verdeeld over de populatie. Dit heeft allerhande implicaties, bijvoorbeeld dat de toepassingen door overheden slechts begrepen worden door een selectief deel van de bevolking. Inzicht in en begrip van de werking van systemen is essentieel om er vertrouwen in te (kunnen) hebben. Transparantie ten aanzien van het gebruik van AI-toepassingen is essentieel, maar er is een basiskennis van AI nodig om de werking te begrijpen
  • De perceptie ten aanzien van AI-toepassingen verschilt niet naargelang de kennis over AI. Dit betekent dat voorvechters of sceptici niet per definitie meer of minder kennis hebben over AI, maar dat het andere factoren zijn die deze perceptie in de hand werken.
  • We leren tot slot dat niet-representatieve bevragingen, bijvoorbeeld via internet, onderhevig kunnen zijn aan selectie-effecten, omdat de kennis van AI ook niet gelijkmatig verdeeld is naar de intensiteit van internetgebruik (en dus de mogelijkheid/kans om te participeren aan online bevragingen).

Deze blog maakt onderdeel uit van de bijdrage die werd geschreven in het kader van het boek ‘Artificiële intelligentie en maatschappij’ dat verschijnt begin 2021 (editors J. De Bruyne & N. Bouteca)

Deze blog geeft de visie van de auteurs weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI. Disclaimer.