NEWS

Kenniscentrum werkt aanbod vormingen, lezingen en workshops uit

24.06.2021

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij werkt momenteel een aanbod vormingen, lezingen en workshops uit. Een deel van het aanbod zal vanaf 6 september ‘beschikbaar’ zijn. Later in het najaar volgen nog meer vormingen, lezingen en workshops.

Ben je benieuwd naar wat het Kenniscentrum Data & Maatschappij voor jou kan betekenen? Organiseer je binnenkort een vormingsdag voor jouw organisatie en ben je nog op zoek naar een interessante lezing? Wil je met jouw organisatie de blinde vlekken van jouw data- of AI toepassing identificeren? Kortom, ben je op zoek naar een interessante vorming, lezing of workshop rond de ethisch, juridische en maatschappelijke aspecten van data- en AI-toepassingen? Dan helpen wij jou graag verder.

Hieronder vind je een overzicht van vormingen, lezingen en workshops dat we momenteel voor jou uitwerken. Per vorming/lezing/workshop geven we telkens het volgende mee: korte inhoud, wat je kan verwachten, tijd en kosten en vanaf wanneer de vorming/lezing/workshop klaar is om te reserveren. Van zodra een vorming/lezing/workshop ‘beschikbaar’ is, voegen we deze toe aan de vormingspagina van onze website. Hou deze pagina dus zeker in de gaten.

Heb je interesse in een vorming/lezing/workshop? Contacteer ons op info@data-en-maatschappij.ai en dan bekijken we gezamenlijk jouw vraag en onder welke voorwaarden het kan plaatsvinden. Het is mogelijk om de vorming/lezing/workshop te verfijnen naar gelang het doel en de doelgroep die jij voor ogen hebt.

Let op: consultancy behoort niet tot de taken van het Kenniscentrum, hiervoor verwijzen we door naar andere actoren.


Vormingen

Regulering van data en AI

In deze module krijg je in vogelvlucht een overzicht van de bestaande wetgeving rond data- en AI-toepassingen en de geplande veranderingen. Het doel is niet om van jou een juridisch expert te maken, maar wel om je uit te leggen welke wetgeving mogelijk van toepassing is op jouw AI-innovatietraject. Aan het einde van de module (1) ken je een overzicht van de bestaande wetgeving en (2) begrijp je welke wetgeving mogelijk van toepassing is op je AI-innovatietraject.

 • Duur: min. 1u30min

 • Klaar tegen 06/09


Ethiek en AI

In deze vorming kijken we naar manieren om te garanderen dat je innovatietraject ethisch verantwoorde resultaten oplevert. We gaan niet enkel dieper in op ethiek an sich, maar ook hoe je dit aan de hand van verschillende methodes en lijsten kan toepassen in de praktijk. Hoe kan je nou echt rekening houden met ethiek tijdens de ontwikkeling en implementatie van een data- of AI-systeem? We focussen hierbij op enkele van onze methodes, maar ook methodes van externe organisaties.

 • Duur: min. 2u

 • Klaar tegen 06/09


Een ethisch bedrijf

In deze vorming bekijken we hoe je ethisch en verantwoord kan ondernemen op bedrijfsniveau. We begeleiden je in de uitwerking van een ethics road map voor jouw organisatie. Je vertrekt van de waarden van je organisatie en kijkt hoe die waarden zich kunnen vertalen in een ethics road map. Deze cursus is daarom eerder interactief, waarin we jou en je team begeleiden in brainstorm- en discussiemomenten.

 • Duur: min. 2u

 • Voorwaarde: aanwezigheid van de bedrijfsleider of manager zodat de ethics road map onmiddellijk inzetbaar is binnen de organisatie

 • Klaar tegen 06/09


Vertrouwen in AI

Om iedereen van je data- of AI-toepassing te overtuigen, moet je ervoor zorgen dat je systeem duidelijk is en vertrouwen oproept. We geven je een aantal concrete methodes om transparantie en vertrouwen te verhogen, enkele strategieën om helder te communiceren en kijken met jou naar een aantal basisvragen om vertrouwen te meten bij je doelgroep zodat wantrouwen geen obstakel vormt.

 • Duur: min. 1u30min

 • Klaar tegen december


Duurzame AI

Aan de hand van enkele cases en goede praktijken worden een aantal strategieën voor de ontwikkeling van duurzame en efficiënte data- en AI-toepassingen toegelicht. Op basis van deze voorbeelden bedenken we een aantal strategieën en aanbevelingen voor de ontwikkeling en implementatie van een duurzame data- of AI-toepassing van jouw bedrijf of organisatie.

 • Duur: min. 2u

 • Klaar tegen december


Change management en AI op de arbeidsmarkt

Zal AI onze jobs overnemen en moeten we ons omscholen omwille van nieuwe data- en AI-oplossingen? In deze vorming kijken we naar de diverse obstakels en psychologische barrières die een uitdaging vormen om als bedrijf met data en AI aan de slag te gaan én hoe een bedrijf hier op een respectvolle wijze men omgaan. We gaan dieper in op de profielbeschrijving van een Digital Ethicist, die in een bedrijf en in innovatietrajecten de ethische cultuur en een maatschappelijk perspectief bewaart.

 • Duur: min. 2u

 • Voorwaarde: aanwezigheid van diverse profielen die in contact (zullen) komen met een AI-systeem op de werkvloer

 • Klaar tegen december


Lezingen

Innovatie, data en privacy

Aan de hand van concrete voorbeelden en eigen onderzoek gaan we dieper in op verscheidene problemen met betrekking tot datacollectie -en gebruik in nieuwe technologieën, waarom het belangrijk is de stem van de burger te aanschouwen en hoe we deze kunnen integreren in het technologisch ontwikkelingsproces.

 • Duur: min. 1u30

 • Klaar tegen 06/09


Wat is artificiële intelligentie, en waarom is ethiek en recht daarbij van belang?

Een laagdrempelige introductielezing waarbij je op een eenvoudige meer te weten komt over wat artificiële intelligentie nu precies is, en hoe de AI-systemen van maatschappelijk belang zijn. Welke ethische kwesties spelen hierbij en hoe maak je je daar niet alleen zorgen om, maar vind je ook oplossingen voor die aandachtspunten?

 • Duur: min. 1u

 • Klaar tegen 06/09


The Use of personal data in AI research (ENG)

In this presentation, the basic notions and concepts of the GDPR are presented and supplemented with some useful tips and tricks. Questions that will be addressed are: when is data 'personal'? When should you conduct a DPIA? Why do some organisations have a DPO and when should you contact your DPO? Furthermore, the Ethical Guidelines for Trustworthy AI and the seven key requirements are discussed. The development, deployment and use of AI systems should meet these requirements in order to be considered Trustworthy AI, privacy and data governance being one of them.

 • Duur: min. 1u30min

 • Klaar tegen 06/09


Workshops

Toegankelijkheid van je dienst evalueren

Je ontwikkelt een toepassing voor de overheid of een organisatie die toegankelijkheid centraal stelt maar je weet niet of je toepassing toegankelijk is voor kwetsbare groepen. Aan de hand van persona’s die kampen met een inclusie, data- of mediageletterdheidsuitdaging evalueren we je toepassing en identificeren we acties om rekening te houden met deze uitdagingen. Deze workshop is gebaseerd op het digital inclusion card game van het Kenniscentrum Data & Maatschappij.

 • Duur: min. 2u30min

 • Voorwaarde: aanwezigheid van iemand in je team dat de doelgroep kent en diegene die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van je toepassing in een bestaande dienst, app of website

 • Klaar tegen 06/09


AI Blindspots identificeren

We nemen jou en je team mee door je data- of AI-toepassing en identificeren aan de hand van de AI Blindspots kaarten de maatschappelijke, ethische en juridische uitdagingen voor je toepassing. We gebruiken hiervoor templates gemaakt door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Je hebt niet enkel een overzicht van mogelijke uitdagingen, maar kent ook enkele methodes om deze aan te pakken.

 • Duur: min. 2u30min

 • Voor bedrijven en organisaties die ofwel een data- of AI-systeem ontwikkelen of implementeren in hun werking, maar ook voor zorgprofessionals die gebruik maken van data- en/of AI-toepassingen. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij ontwikkelde namelijk een AI Blindspots kaartenset specifiek voor de zorgsector.

 • Reeds beschikbaar


Grenzen tegenover AI verkennen

We begeleiden jou en je organisatie of je organisatie en haar doelpubliek in een discussie over de grenzen van AI en de implementatie van AI in de leefomgeving. Het Kenniscentrum ontwikkelde een aantal posters met daarop telkens een specifieke omgeving afgebeeld (klas, straat, thuis, werk en ziekenhuis). De posters dienen als leidraad voor de discussie rond de vraag: ‘Waar mag AI voor jou wel of niet toegepast worden?’.

 • Duur: min. 1u

 • Klaar tegen 06/09


Transparant communiceren

Innovatie moet meer en meer transparant zijn, maar voor wie en waarover? Dat is vaak minder duidelijk. In deze workshop ‘unboxen’ we transparantie en maken we het begrip relevant voor jouw doelgroepen. We werken een communicatieplan uit om een bestaand project transparanter te maken en houden hierbij rekening met (digitale) drempels van gebruikers, hun ervaringen en meningen met technologische innovaties, etc.

 • Duur: workshop van twee halve dagen

 • Voorwaarde: aanwezigheid van de communicatiedienst van je organisatie.

 • Klaar tegen 06/09


Ethisch innoveren

In deze workshop vertrekken we vanuit een concrete case vanuit jullie organisatie, namelijk een traject waar jullie een data- of AI-toepassing (willen) inzetten. Aan de hand van enkele tools doen we een ethische check van jullie data- of AI-toepassing. We gebruiken hiervoor onze eigen tools, maar ook tools van externen. Daarnaast kijken we naar waar je best enkele evaluatiemomenten in je innovatieproces inlast en geven we je enkele tips & tricks mee voor volgende innovatieprocessen.

 • Duur: min. 3u

 • Klaar tegen 06/09Human-centered Explainable AI workshop

Er wordt van AI-systemen verwacht dat deze transparant en uitlegbaar zijn. Er is veel onderzoek naar hoe je dat doet, maar toepassen in de praktijk is nog een ander verhaal. Het is ingewikkeld om een systeem op de juiste manier uit te leggen aan verschillende actoren met verschillende verwachtingen van het systeem. Hoe zorg je ervoor dat je je systeem niet alleen uitlegt, maar ook dat alle gebruikers het systeem genoeg begrijpen om het te vertrouwen en er iets mee te kunnen? We begeleiden jou en je team om het gesprek aan te gaan over de toepassing die jullie ontwikkelen, wie daar een rol bij spelen en hoe uitlegbaarheid kan worden ingebouwd. We doorlopen de toepassing, de actoren, de impact en werken aan ideeën voor verbeterde uitlegbaarheid.

 • Duur: 2 workshops van tezamen 5u

 • Voorwaarde: aanwezigheid van zoveel mogelijk disciplines die aan het product werken

 • Klaar tegen 06/09


Legal Design workshop

Juridische teksten zijn niet altijd begrijpelijk voor de mensen die er gebruik van willen maken. Bekend is natuurlijk de privacy policy, cookie policy of terms of service die de meesten van ons klakkeloos accepteren zonder echt te weten wat er nou in staat. Maar ook andere juridische producten, taken en processen kunnen erg ontoegankelijk zijn als je niet de taal van juristen spreekt of je binnen het netwerk van juristen bevindt. Legal design is een movement die hier tegenin probeert te gaan door juridische producten en processen aan de hand van design thinking meer toegankelijk en relevant te maken voor alle betrokkenen. We begeleiden jou en je team bij het (her)ontwerpproces van een juridische tekst of proces. We vragen jullie zelf een of meerdere use cases mee te brengen, zodat jullie na de workshop echt een resultaat hebben om meteen te implementeren in de organisatie. Tijdens de workshop zullen we verschillende stappen uit een design thinking proces doorlopen, van het sympathiseren met de verschillende gebruikers tot aan het brainstormen en maken van prototypes.

 • Duur: volledige dag

 • Een of meerdere use cases uitwerken afhankelijk van de groepsgrootte

 • Klaar tegen december

Contacteer ons

Hou de vormingspagina van onze website in de gaten. Daar zullen we alle vormingen/lezingen/workshops die we momenteel uitwerken verzamelen.

Heb je interesse in een vorming/lezing/workshop? Neem contact met ons op via info@data-en-maatschappij.ai. We bekijken samen graag jouw vraag verder en onder welke voorwaarden het kan plaatsvinden. De inhoud en duur van een vorming/lezing/workshop kan (lichtjes) aangepast worden naargelang jouw noden, het doel en de doelgroep die je voor ogen hebt.

[illustraties door unDraw]