Oproep

Policy prototyping 2023: oproep voor deelnemers

05.04.2023

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij start een nieuw policy prototyping-project waarin de transparantievereisten uit het Voorstel van AI-Verordening ("AIV") voor aanbieders en ontwikkelaars van risicovolle AI-toepassingen onder de loep worden genomen. We zijn op zoek naar partijen die bij dit project betrokken willen worden en deskundigen die ons kunnen ondersteunen bij het maken van prototypes.

Policy prototyping of beleidsprototypering verwijst naar een innovatieve manier van beleidsvorming, vergelijkbaar met product- of bèta-testen. In tegenstelling tot traditionele beleidsvorming, waarbij allerlei belanghebbenden regels 'slechts' bespreken voordat ze in werking treden, omvat 'policy prototyping' een fase waarin nieuwe ontwerpregels in de praktijk worden getest voordat ze definitief worden gemaakt en vastgesteld. Lees hier meer over policy prototyping.

Policy Prototyping 2023


Ons volgend project zal zich focussen op de transparantievereisten uit de AI-Verordening. Meer bepaald gaat het om:

  • Transparantie van hoog risico AI systemem (art. 13 AIV)
  • Transparantie van bepaalde AI systemen/-output (art. 52 AIV) (inclusief interactieve AI systemen, emotie herkenning en biometrische categorisatie en synthetische media)

In de loop van dit project, plannen we om:

  • de beoogde transparantievereisten in detail te beoordelen
  • Praktische richtlijnen te creëren, inclusief prototypes van gebruiksaanwijzingen voor AI systemen (die o.a. informatie moeten bevatten omtrent het niveau van accuraatheid, robuustheid en cyberveiligheid).
  • Feedback te verzamelen over de transparantievereisten en hun praktische haalbaarheid


Miniature figurines of men and women gathered around a table and flip charts in a modern meeting room, occupied with creating a policy prototype, digital art

Oproep voor deelnemers

Om dit te verwezenlijken plannen wij in mei en juni 2023 verschillende bijeenkomsten/cocreatieworkshops. De workshops zullen verschillende doelstellingen hebben, die we aan de deelnemers zullen communiceren.

Het Kenniscentrum is op zoek naar:

Geïnteresseerde belanghebbenden/partijen

  • Bedrijven die gebruik maken van AI of AI ontwikkelen, eindgebruikers/individuen, middenveldorganisaties, adviseurs,...
  • Functie: testpanel & klankbord

De deelnemers zullen hun AI-toepassing kunnen toetsen aan het prototype/de prototypes die in de loop van dit project zullen worden ontwikkeld. Eindgebruikers kunnen beoordelen of de verschafte informatie volstaat. Vervolgens kunnen zij persoonlijke feedback geven op het prototype en eventueel de praktische haalbaarheid van de transparantievereisten van de AI-Verordening. Het Kenniscentrum zal de verzamelde feedback gebruiken bij het geven van adviezen en inzichten over de AI-Verordening aan beleidsmakers en stakeholders.

Experts

  • Experts met (praktische) ervaring/expertise in het faciliteren van transparantie in een technologische context
  • Functie: cocreatie en ontwikkeling van prototypes

Experts zullen de prototypes van de transparantievereisten helpen vormgeven door input te leveren tijdens workshops en, door middel van het eindresultaat, mee wegen op het debat over de AI-verordening. Door deelname krijgen zij de kans om in contact te komen met geïnteresseerde belanghebbenden/partijen en hun vaardigheden te verbeteren.

Heb jij interesse om deel te nemen of wens jij meer informatie te krijgen?

Neem dan contact op met Thomas.gils@kuleuven.be en Frederic.heymans@vub.be.