blog

Terugblik Flanders AI Forum 2022

27.06.2022

In deze terugblik staat wat je gemist hebt op de panels waar het Kenniscentrum Data & Maatschappij aan deelnam. We geven je ook de slides mee.

Deep dive: AI en Ethiek, niet moeilijk

Ethiek in AI is niet moeilijk of toch wel? Yvan Saeys en Tijl De Bie gaven een aantal uitdagingen mee vanuit hun onderzoek. An Jacobs, Tomas Folens en Rob Heyman waren iets optimistischer: als je weet wat je wil zijn er altijd methodes om aan de slag te gaan.

Yvan Saeys legde uit wat transparency, explainability en interpretability kunnen betekenen. Conclusie: we moeten afstappen van het idee dat er 1 standaard verklaring is. Dit hangt steeds af van de gebruikte techniek, de gebruiker en diens context.

Tijl De Bie ging terug tot de Griekse oudheid om stil te staan bij de betekenissen van een verklaring. Willen we een deductieve, statistische of causale oorzaak om te begrijpen waarom een beslissing werd genomen? Wat het ook wordt, het hangt af van the eye of the beholder, degene die de verklaring moet begrijpen.

An Jacobs vervolgens liet zien hoe je precies die eindgebruiker bereikt. Zij bracht methodes aan om voorbij het technische te werken aan verklaringen die passen bij een doelpubliek en informatienoden in een bepaalde context. Wil je zelf aan de slag met human-centered explainable AI? Vraag onze workshop aan.

Tomas Folens, zoomt uit en behandelde de vraag, hoe pas je AI toe in innovatieprojecten op de werkvloer. De clou: leer het veld kennen waarbinnen je mag opereren (juridisch, soft law en ethisch), stel je beginsituatie voor, betrek stakeholders en denk na hoe dit relateert aan je organisatiewaarden en die van je stakeholders.

Rob Heyman sloot het rijtje af. Ethiek in AI heeft de connotatie moeilijk en tijdrovend te zijn. Dat komt omdat het niet als een onderdeel van een project wordt gezien waardoor het budgettering en planning in de war stuurt. Dus maak er een project van, met een verantwoordelijke en deliverables. Van zodra het doel concreet is kan je op onze website een methode kiezen om dat doel te behalen.

Download hier de presentaties van deze Deep dive sessie

Deep dive: AI Act

Tijdens deze interactieve sessie wordt toegelicht wat de aankomende AI-regulering voor bedrijven en andere organisaties in Vlaanderen kan betekenen als deze kaders geïmplemteerd worden.

De sprekers:

  • Thomas Gils, Researcher, KULeuven & Kennis Centrum Data & Maatschappij
  • Dr. Jan De Bruyne, Researcher, KULeuven & Kennis Centrum Data & Maatschapp
  • Joppe Massant, Machine Learning Engineer,ML6
  • Karolien Scheerlinck, Manager AI Center of Excellence, VDAB
  • Anca Plovie, Lead Regulatory Counsel, Nokia
  • Liese Kuyken, Advocaat, Lydian

Moderator: Jelle Hoedemaekers​, Expert Digital Regulations & Standardisation, Agoria​.

Uit het panelgesprek en de vragen van het publiek onthouden we:

  • Dat de AI Act nog te veel onduidelijkheden bevat die verder moeten worden uitgeklaard.
  • Dat er nood is aan verdere standaardisatie.
  • Er nog veel werk is voor het Kenniscentrum om bekend te worden als hub in Vlaanderen om bedrijven en organisaties te begeleiden bij de juridische uitdagingen die bestaan rond aankomende en bestaande kaders rond AI.
  • En ook al is er 'AI-wetgeving', deze is nog steeds niet helemaal aan specifieke AI-technologie aangepast waardoor er nog steeds een nood is om de AI Act verder aan te passen aan de realiteit.

Download hier de presentatie van het Kenniscentrum

Data en Maatschappij beursstand

Bedrijven en organisaties konden bij onze beursstand terecht om met ethiek en/of juridische aspecten aan de slag te gaan. Vele organisaties wilden weten hoe ze eerste stappen konden zetten en waar ze best beginnen.

Op de stand waren ook nog brainfoods en AI Blindspot cards te verkrijgen.

Auteur

Auteur

Rob Heyman

Coördinator Kenniscentrum Data & Maatschappij