Tool

AI Maturity Tool

De AI Maturity Tool is bedoeld om te achterhalen in hoeverre jouw organisatie klaar is om met AI aan de slag te gaan. De tool is tot stand gekomen toen uit een Finse survey in 2018 bleek dat het inzien van de potentiële mogelijkheden van AI één van de grootste obstakels was voor het beginnen van een AI project.

Het Finse Artificial Intelligence Accelerator vormt de basis van deze tool en het is onderdeel van de Finse Digibarometer 2018 (in het Fins).

Wat je wil weten voor je verder leest:

 • Procesfase: probleemanalyse en ideatie
 • Systeemonderdeel: gehele toepassing, gebruikers, context AI systeem
 • Prijs: vrij beschikbaar
 • Tijdindicatie: ongeveer een halve dag

Methode

De voorbereiding bestaat uit het invullen van een vragenlijst en zal ongeveer een halve dag in beslag nemen. Het kan zijn dat meerdere mensen vanuit de organisatie nodig zijn om de vragen te beantwoorden.

De vragenlijst stelt vragen met betrekking tot:

 • Data;
 • Technologie;
 • Vaardigheden en samenwerking;
 • Producten en diensten;
 • Strategie en management;
 • Processen.

Uitkomst

De uitkomst is een matrix waarbij wordt aangegeven op een schaal van 0-4 in hoeverre je organisatie klaar is om met AI-toepassingen te werken.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
 • maturiteit
 • Human agency & Oversight
 • Technical robustness & Safety

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.