Tool

Building an Algorithm Tool

Met de Building an Algorithm Tool stel je ethische vragen tijdens het gehele AI-proces: het ontwerp, de ontwikkeling, de testfase en de implementatie van de AI-toepassing.

Het Center for Democracy & Technology is een non-profit organisatie met het hoofdkwartier in Washington en een branche in Brussel. Het center heeft als doel om oplossingen te vinden voor de prangende internet beleid problemen.

Wat je wil weten voor je verder leest:

  • Procesfase: Ontwerpfase, ontwikkeling, implementatie, evaluatie en iteratie
  • Systeemonderdeel: Dataverwerking, AI tool, context en gebruikers
  • Prijs: vrij beschikbaar

Methode

Doordat de tool is opgesplitst in 4 ontwikkelingsfases, kun je elk gepaste onderdeel tijdens de juiste fase bekijken. Hier is geen voorbereiding voor nodig.

De tool is opgesplitst in 4 onderdelen, voor elk onderdeel zijn belangrijke ethische principes geïntroduceerd. Zo wordt er tijdens het ontwerpfase aandacht gevraagd voor gelijkheid en representatie, en tijdens de implementatie voor ongelijke impact. De tool bestaat uit vragen of opdrachten die je kunnen sturen bij het ontwikkelen van jouw AI-systeem.

Uitkomst

Het resultaat van deze tool is idealiter een AI-systeem dat in elke fase werd bijgestuurd op basis van de vragen. Je kan daarbij zelf documenteren welke stappen je hebt ondernomen aan de hand van de tool. Echter is er geen template beschikbaar en kun je de tool beter als een leidraad beschouwen voor het includeren van belangrijke ethische principes.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
  • onrechtvaardigheid
  • Diversity, Non-discrimination & Fairness
  • discriminatie
  • Environmental & Societal wellbeing
  • voorkomen schadelijke resultaten
  • Technical robustness & Safety

Link

Building an Algorithm Tool

https://www.cdt.info/ddtool/

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.