Tool

Dynamics of AI Principles

Er bestaan veel verschillende sets van principes die kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van ethische AI. Het AI Ethics Lab heeft daarom een gratis toolbox ontwikkeld die een overzicht geeft van de verschillende bestaande sets van principes en waar je die kan vinden. Al deze principes komen samen in hun eigen tool waarmee je de principes kan integreren en/of evalueren in jouw AI systeem.

Het AI Ethics Lab probeert ethische kwesties te detecteren in de ontwikkeling van AI systemen en met behulp van onderzoek en consultatie deze kwesties op te lossen. Hierdoor brengen ze ethiek actief op de werkvloer in de industrie.

Wat je wil weten voor je verder leest

 • Voor wie: iedereen binnen bedrijven die tech ontwikkelen en ethiek strategie bepalen
 • Procesfase: ontwikkeling van nieuwe tech of upgraden van bestaande tech
 • Systeemonderdeel: Brede toepassing over het hele systeem
 • Prijsindicatie: gratis

Methode

De online tool bestaat uit drie delen: een interactieve kaart, een overzicht van principes per sector en locatie en een interactieve vragenlijst voor de principes. Daarnaast kan je een gids downloaden met uitleg en een voorbeeld en een andere gids over het gebruik van de interactieve vragenlijst (the box).

Het lab heeft alle principes geordend volgens het Principlism framework, wat bestaat uit 3 hoofdprincipes: autonomie, het voorkomen van schade en stimuleren van goede uitkomsten en rechtvaardigheid. Deze drie hoofdprincipes hebben intrinsieke waarde en alle andere principes zijn enkel instrumentaal aan de hoofdprincipes om deze te beschermen en versterken. Conflicterende hoofdprincipes leiden tot een ethisch dilemma, conflicterende instrumentele principes niet per se. Met deze verdeling kan je de principes die van belang zijn in jouw AI systeem ordenen en evalueren.

Daarnaast kan je met hulp van de interactieve vragenlijst gewicht geven aan de verschillende principes. En daarmee een visueel overzicht creeren van welke principes je nog verder aan kan werken.

Resultaat

Met deze toolbox kan je een handig overzicht maken van de principes waar je AI wel/niet aan voldoet en op basis daarvan een ethische strategie bepalen.

Ethical values as mentioned in the tool Related ALTAI principles
 • Autonomy
 • Human agency & Oversight
 • Justice
 • Accountability
 • Consequences
 • Environmental & Societal well-being
 • Technical robustness & Safety
 • Privacy & Data governance
 • Transparency
 • Diversity, non-discrimination & fairness

Links

Dynamics of AI Principles

Ga direct naar de tool en download de gidsen

https://aiethicslab.com/big-picture/

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.