Tool

People+ AI Gids

De principes die in deze gids worden besproken zijn bedoeld om user experience (UX) professionals en productmanagers te helpen met een mensgerichte benadering van AI. Deze gids helpt hen de gebruiker centraal te stellen bij het ontwikkelen van een AI-toepassing.

People + AI Research (PAIR) is een initiatief van Google. Het doel van PAIR is, volgens Google, "om de menselijke kant van AI te verkennen door fundamenteel onderzoek te doen, tools te bouwen, ontwerpkaders te creëren en samen te werken met verschillende gemeenschappen."

Wat je wil weten voor je verder leest:

  • Doelgroep: UX professionals, productmanagers
  • Projectfase: probleemanalyse en ideatie, ontwikkeling, implementatie, evaluatie en iteratie
  • Systeemonderdeel: datagebruik en -verwerking, datamodel, interface, statistische methode, gehele toepassing, context van systeem, gebruikers.
  • Prijsindicatie: Vrij beschikbaar

Methode

Er is geen voorbereiding nodig: je kan de gids meteen gebruiken in de verschillende stappen van de ontwikkeling van een AI-systeem. Er zijn in totaal zes fasen geïdentificeerd en elke fase heeft een eigen worksheet die kan helpen om de theorie van het hoofdstuk om te zetten in concrete actiepunten.

Resultaat

Elke worksheet helpt je bij het identificeren van mogelijke limitaties in het ontwikkelde AI-systeem en helpt je deze beperkingen op te lossen of te vermijden. Het uiteindelijke resultaat is een plan van aanpak.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
  • Verklaarbaarheid ('explainability')
  • Transparency
  • Transparantie
  • Accountability
  • Ontwerpen met gebruikers als uitgangspunt

Link

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.