Tool

SDoC for AI / AI service FactSheets

De auteurs van dit artikel stellen dat leveranciers van AI-toepassing voor elk product een ‘fact sheet’ moeten creëren, waarmee ze aantonen dat de toepassing ‘conform’ is (een SDoC of ‘supplier’s declarations of conformity’), net zoals dat ook voor andere producten gebeurt. Deze SDoC of ‘fact sheet’ informeert de gebruiker van bijvoorbeeld de volgende zaken van de AI-toepassing:

 • Het doel
 • De performantie
 • De testmethode
 • De veiligheid

De auteurs van dit artikel hebben hun onderzoek gedaan toen zijn werkzaam waren voor IBM Research.

Wat je wil weten voor je verder leest

 • Doelgroep: ontwikkelaars, projectmanagers, databeheerders
 • Procesfase: implementatie, evaluatie en iteratie
 • Systeem onderdeel: datagebruik en -verwerking, AI-toepassing, beveiliging, de betrouwbaarheid van het model
 • Prijsindicatie: vrij beschikbaar

Methode

Van de SDoC zoals de schrijvers die voor ogen hebben, is nog geen template of voorbeeld aanwezig. Maar in de appendix van het artikel staan wel een aantal vragen die de auteurs belangrijk vinden en kunnen dienen als een eerste leidraad om een SDoC op te stellen.

Resultaat

De bedoeling is dat een aanbieder van AI-services informatie kan voorzien aan de aankoper van de service, zodat de aankoper een geïnformeerde beslissing kan nemen.

Waarden zoals benoemd
in de tool
Gerelateerde
ALTAI-principes
 • bias
 • Diversity, Non-discrimination & Fairness
 • transparantie
 • Transparency
 • vertrouwen
 • verklaarbaarheid
 • veiligheid
 • robuustheid

Link

SDoC for AI / AI service FactSheets

https://arxiv.org/pdf/1808.07261.pdf

Deze tool werd niet ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. We beschrijven de tool op onze website omdat die je kan helpen bij het behandelen van ethische, juridische of maatschappelijke aspecten van AI-toepassingen. Het Kenniscentrum is niet verantwoordelijke voor de kwaliteit van de tool.