Tool

Wanneer is de AVG wel/niet van toepassing én welke rol heb ik onder de AVG?

Aan de hand van deze fiche kan je bepalen of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR, wel/niet van toepassing is op de verwerking van gegevens door een AI-systeem en welke rol jouw organisatie vervult onder de AVG.

De fiche werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Data & Maatschappij naar aanleiding van de publicatie van het rapport 'Artificiële Intelligentie en gegevensbescherming: een verkennende gids', dat eind mei 2020 zal verschijnen. Naar aanleiding van de ‘verjaardag’ van de AVG verspreidt het Kenniscentrum deze fiche als vooruitblik op het rapport.

Aan de hand van het rapport en de bijhorende fiches wil het Kenniscentrum Data & Maatschappij Vlaamse organisaties meer duidelijkheid bieden over het toepassingsgebied van de AVG-wetgeving en de gerelateerde vereisten en regels, met een specifieke focus op AI-systemen.

Wat je wil weten voor je verder leest

Projectfase:
probleemanalyse en ontwerp
Systeemonderdeel:
gebruikers, data en veiligheid
Prijs:
vrij beschikbaar

Methode

Ga aan de slag met de beslissingsboom in deze fiche om te bepalen of jouw organisatie rekening moet houden met de AVG-verplichtingen bij de verwerking van gegevens door een AI-systeem. De beslissingsboom bevat ook enkele cijfers in lichtblauwe vakjes die je begeleiden naar meer informatie op de volgende pagina over dat specifieke onderdeel van de beslissingsboom. Zo kan je geïnformeerde beslissingen maken wanneer je de beslissingsboom doorloopt. Op het einde van de fiche vind je een kort overzicht van de rollen (verwerkingsverantwoordelijke of verwerker) die jouw organisatie onder de AVG kan vervullen.

Resultaat

Na het doorlopen van de fiche, weet je of de AVG-wetgeving wel of niet van toepassing is op de verwerking van gegevens door een AI-systeem. Daarenboven wordt het duidelijk welke rol jouw organisatie vervult onder de AVG.

Praktisch

  • Download het PDF-document
  • Ga door de beslissingsboom a.d.h.v. de vragen
  • Bekijk pg. 2 van het PDF-document voor meer informatie bij de beslissingsboom
  • Bepaal welke rol jouw organisatie vervult onder de AVG a.d.h.v. de tabel op pg. 3 van het PDF-document

Deze fiche is de eerste in een reeks van fiches die worden opgemaakt door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. De fiches bieden concrete en praktische tools/informatie aan op basis van de publicatie 'Artificiële Intelligentie en gegevensbescherming: een verkennende gids'.

Deze fiche is verkrijgbaar onder een CC BY 4.0 licentie.